Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kreutzwaldi 16 spordihoone Võrus. Kujutis: Google Maps

SA Võru Spordikeskus on siiski kohustatud infot jagama oma tegevuse kohta, leiab Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimees Tarmo Piirmann. Tema väitel tuleb seda teha hangete kohta, mis puudutavad maksumaksja raha kasutamist.

Lõunaeestlane kirjutas mõned päeva tagasi, kuidas Võru linnale kuuluv spordikeskus on salastanud olulise, Kreutzwaldi tänava spordihoone akende vahetusega seotud ehitushanke. Spordikeskuse juht Maidu Laht põhjendas seda seadusepügalaga, mille kohaselt pole keskus kui sihtasutus kohustatud infot välja andma.

„No mitte kuidagi ei saa Spordikeskus öelda, et nemad ei peagi infot jagama,” kommenteeris seda Võru linnavolikogu liige ja volikogu revisjonikomisjoni aseesimees Tarmo Piirmann. „Esiteks on avaliku teabe seaduse §5 lg.1 p.1 kohaselt kohustatud teabevaldajaks nii riigi kui kohaliku omavalitsuse asutused. Aga veel olulisem, et avaliku teabe seaduse §5 lg.3 p.2 alusel on info avalikustamiseks kohustatud iga füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus või äriühing – teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest avalike ülesannete täitmiseks või toetusena antud vahendite kasutamist.”

Ehk sisuliselt peavad kõik ettevõtted ja asutused andma maksumaksja raha kasutamise osas aru võrdväärselt riigiasutustega. Kuna enamus Võru spordikeskuse eelarvest tuleb otse Võru maksumaksja taskust, siis peaks olema ka raha kasutus kontrollitav.

Kui aga sedavõrd lihtsatele küsimustele hanke kohta ei saa vastuseid isegi Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimees, siis on asi linnas tõesti kehvasti. Kui varem olid kõhklused siis nüüd on tekkinud kahtlused.

Viimased uudised