Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Toetuse äravõtmise vastu oli Võru volikogus ainsana Tarmo Piirmann (pildil paremal).

Kui eelmine, Jüri Kaveri linnavalitsus tõstis Võrus puuetega inimestele makstavaid toetusi, sealhulgas hooldamise korraldamise toetust, siis Anti Allase juhitav linnavalitsus võtab selle toetuse ära.

Mis kõige imelikum, toetuste äravõtmise kinnitas eilsel istungil Võru linna sotsialistidest enamusega linnavolikogu. Ainsana oli vastu linnavolikogu liige Tarmo Piirmann (Isamaa). Ära võetavat toetust maksti Võru linnas puuetega inimestele alates 2010. aastast.

Otsus tähendab seda, et järgmisel, 2020. aastal Võru linnas enam hooldamise korraldamise toetuse saamiseks avaldusi vastu ei võeta. Neile, kellele on puue ja toetus määratud, makstakse seda veel kuni 2020. aasta lõpuni.

Võru linn maksis seni hooldamise korraldamise toetust raske ja sügava puudega inimestele vastavalt 20 ja 30 eurot kuus. Summa polnud küll suur, aga see võimaldas liikumisvõimetutel vanuritel lasta omale näiteks poest süüa tuua. Selle asemel, et toetust suurendada, võeti see üldse ära. Volikogu põhjendas toetuste äravõtmist vajadusega suunata Võru linna 2020. aasta eelarvelised vahendid vajalike hoolekandeliste teenuste osutamiseks ja arendamiseks.

Linnapea Anti Allas rõhutas, et puuetega laste hooldamiseks mõeldud toetused jäävad alles ja neid ei puututa. Ka need toetused kehtestas eelmine linnavalitsus ja need on üle Eesti kuulsad, sest on siiani kõige suuremad (keskmine puue 55 eurot, raske puue 80 eurot ja sügav puue 200 eurot kuus).

Võru linnavalitsuse info kohaselt oli Võru linnas 1. novembri seisuga 11 793 elanikku. Neist puue on määratud 150 lapsele, 1008 tööealisele inimesele ja 1572 vanaduspensionärile. Kokku on puuetega inimesi Võru linnas tänavusel aastal 2730 ehk 23,2 protsenti elanikkonnast. Eelmisel aastal oli puuetega inimesi 22,7 protsenti. Puuetega inimeste osakaal tõuseb, sest noored lahkuvad, lapsi sünnib vähe ja elanikkond vananeb kiiresti.

Puuetega inimestest omakorda on lastel keskmine puue 54 lapse, raske puue 88 lapsel ja sügav puue 8 lapsel. Tööealistest (16-64 eluaastat) on keskmine puue 561, raske puue 358 ja sügav puue 89 inimesel. Vanaduspensionäridest on keskmine puue 283, raske puue 1058 ja sügav puue 231 inimesel.

Toetusest vabanevat raha kasutatakse isikuabiteenuste mahu suurendamiseks ja nende teenuste arendamiseks. Isikuabiteenused on näiteks koduteenus, isikliku abistaja teenus, tugiisikuteenus ja täisealise isiku hooldus.

Viimased uudised