Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Järgmisel nädalal toimuvale Võru linnavolikogu istungile on linnavalitsus teinud ettepaneku laenukohustuste võtmiseks summas kokku 2,8 miljonit eurot.

Laenu võtmiseks on ette valmistatud järgmine otsus:

1. Lubada Võru Linnavalitsusel võtta aastateks 2020-2030 laenu kuni 2 606 000 eurot järgmisteks investeeringuteks:
1.1. tänavate rekonstrueerimine ja bussipeatuste rajamine;
1.2. sademeveesüsteemide rajamine;
1.3. mänguväljakute rekonstrueerimine ja ehitus;
1.4. korterite remont;
1.5. spordirajatiste projekteerimine ja ehitus (Andsumäe väike hüppemägi, siseskatepark); 1.6. kalmistu kontori soojussõlme ehitus;
1.7. Kubija rekreatsioonikeskuse arendamine;
1.8. Kreutzwaldi 16 spordihoone osaline rekonstrueerimine;
1.9. purskkaevude rekonstrueerimine ja ehitus;
1.10. Tamula matkaraja rekonstrueerimine;
1.11. raamatukogu hoone energiatõhususe suurendamise projekteerimine;
1.12. Pargikodu hoone tuletõkkesektsioonide rajamine;
1.13. Võru Kesklinna Kooli täiendavad ehitustööd;
1.14. linna taristu rajamiseks vajaliku maa soetus;
1.15. Võru Lasteaed Punamütsike rekonstrueerimise projekteerimine;
1.16. esmatasandi tervisekeskuse rajamine;
1.17. Võru Lasteaed Päkapikk rekonstrueerimine;
1.18. Võru Vesi AS aktsiate soetamine.

Lisaks on kavas võtta rahalisi kohustusi summas 140 000 eurot seoses projektiga „Kubija tervise- ja rekreatsiooniala arendamine”, mille raames ehitatakse välja Kubija terviseradade lumetootmissüsteem.

Kommentaarid

Viimased uudised