Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

erihooldusteenuste keskus

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus (EHTK) plaanib ehitada Võru linna kaks maja kokku 40-le psüühikahäirega inimesele, kes praegu saavad ravi keskuse kitsaks jäänud ruumides Meegomäel.

Võrru rajatavad majad on osa üle-eestilisest programmist, mille vahendusel investeeritakse psüühilise erivajadusega inimestele elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste parandamisse kokku 43,9 miljonit eurot.

Meil on võimalus olnud taotleda Euroopa struktuurifondide raha, et reorganiseerida oma teenuseid psüühilise erivajadusega inimestele,” rääkis EHTKi juhataja Kaja Solom Lõunaeestlasele.

Ümberkorraldamine puudutab seda teenuste gruppi, mida EHTK osutab ööpäevaringselt Lõuna-Eesti haigla endise nakkusosakonna hoones. Selles majas on ööpäevaringselt meil inimesi 80,” lisas Solom.

Seda on aga liiga palju, sest patsiendid peavad elama kahekesi toas, mistõttu privaatset ruumi on neil äärmiselt vähe.

Pooled patsiendid linna

Ruumipuuduse leevendamiseks rajataksegi Võru linna kaks uut maja, kus hakkavad elama pooled hoolekandeasutuse praegustest asukatest.

Majad on kavas ehitada aadressile Olevi tn 1, mille kinnistu detailplaneeringu Võru linnavolikogu nädal tagasi algatas.

Sinna on kavandatud kahe elamu ehitamine,” kinnitas Solom.Kokku oleks võimalus sinna üle viia 40 inimest.”

Männimetsa vaikselt veerelt Võru linna kolimine parandab tema sõnul patsientide sotsiaalseid oskusi, muudab nende elukorralduse vabamaks, avardab töö leidmise võimalusi ning pakub linnainimesele loomulikumat keskkonda.

Olla Võru linnas koos suurema elanikkonnaga, näha elu liikumist, olla selle elusa elu keskel, mitte ainult Kubijal metsa ääres, vaid saada selle läbi veel julgemaks, taastuda paremini,” selgitas Solom.

Raskemad haiged jäävad Meegomäele

Siiski ei maksa arvata, et Võrru kolitavad patsiendid päris omapead jäävad, sest kontroll nende liikumise üle säilib.

Võru linna lähevad elama just need inimesed, kelle tervis on selline, et nad ei vaja kõrgendatud tähelepanu,” kinnitas Solom. „Ebastabiilse tervisega ja rohkem hoolt ja järelevalvet vajavad inimesed jäävad kõik Kubijale, oma teenusekohta, kus nad praegu on.”

Majade ehitusega on plaanitud alustada järgmise aasta esimesel poolel.

Vaata videolugu EHTKist.

ARVED BREIDAKS

SAMAL TEEMAL: Psüühikahäiretega inimestele luuakse 1312 teenuskohta

Viimased uudised