Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sotsiaalministeeriumil valmis erihoolekande asutuste kaasajastamise investeeringute kava, mille kohaselt on plaanis luua Eestisse 1312 vastavat teenuskohta.

„Psüühikahäiretega inimestel peab olema ligipääs teenustele ja tööturule ning võimalus osaleda ühiskonnas selle väärika liikmena,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Erihoolekande kaasajastamine on üks olulisi sotsiaalvaldkonna reforme, millega toetatakse psüühikahäirega inimeste aktiivsust ja osalemist ühiskonnaelus.”

Investeeringute kava elluviimisel reorganiseeritakse 1111 teenuskohta ning luuakse 201 uut kogukondlikku teenuskohta üle Eesti. Taotlusi psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomiseks sai sotsiaalministeeriumile esitada augusti lõpuni. Õigeaegselt laekus 36 taotlust.

Projektidele eraldatakse kokku 43,9 miljonit eurot.

Uued tingimused

Toetuse andmisele seati uued tingimused, mille kohaselt ei tohi uute teenuskohtade osakaal moodustada rohkem kui kümnendiku asula elanike arvust. Samuti peab asulas elama vähemalt 300 inimest.

Edaspidi keskendutakse lahendustele, mis võimaldavad erivajadustega inimestel osaleda aktiivselt ühiskonnas. Seetõttu tehakse senised suured  ja kehvas olukorras olevad erihooldekodud ümber väiksemateks kuni 30-kohalisteks peretüüpi kodudeks, kus inimestel on privaatsemad elutingimused ning paremad võimalused osaleda tegevustes väljaspool oma elukohta.

2023. aastaks plaanitakse suured ühiselamu tüüpi erihooldekodude teenuskohad asendada väiksemate peretüüpi kodudega. Kokku on plaanis luua vähemalt 1400 kvaliteetset teenuskohta, sh asendada 1200 kohta ning toetada 200 uue kogukondliku teenuskoha loomist.

Investeeringute kava põhinimekirja projektid

Teenuskohtade reorganiseerimine: Imastu Kool-kodu, Sõmera Kodu, Erastvere Kodu, Koluvere Kodu, Tori Kodu, Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, Võisiku Kodu.

Uute kogukondlike teenuskohtade loomine: EIT Tugiliisu „Tugiliisu Toetatud Kodud”, Tallinna linnavaraamet, Torma vallavalitsus, SA Liikva Päikesekodu, Tartu linnavalitsus, Vändra alevivalitsus, Tabivere sotsiaalkeskus, EIT Tugiliisu „Villa Liisu”, EIT Tugiliisu „Kakumäe kodu”, Kuusalu vallavalitsus.

Lõunaeestlane

Pildil: Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus.

Viimased uudised