Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

setomaa vald

Värska vallavolikogu liige Toomas Valk on seisukohal, et Setomaa vald peaks mitmel põhjusel kuuluma Võru maakonna koosseisu ning kavatseb nõnda ka kolmapäeval algaval rahvaküsitlusel hääletada.

„Olen selle poolt, et Setomaa vald oleks osa Võru maakonnast. Miks nii?” kirjutas Valk esmaspäeva ennelõunal Facebookis.

Selgituseks tõi Valk välja neli-viis põhjendust, märkides ära Setomaa valla geograafilise asendi, Võru kui tugevama maakonnakeskuse, Võru maakonna suurema tuntuse ning hajutas ühtlasi kartusi, et seto kultuuri ootab Võrumaa külge kuuludes hääbumine.

„Osa Setomaast kuulub ka praegu Võru maakonda ja ma ei ütleks, et sealsed setod kuidagi kannataksid võro kultuuri rõhumise all,” kirjutas Valk. „Minu jaoks on tunnetuslikult näiteks Võru maakonda kuuluv Obinitsa tugevam seto kultuuri ja kommete edasikandja kui Põlva maakonna Mikitamäe.”

Geograafia räägib Võru kasuks

Esmase põhjusena, miks Setomaa peaks kuuluma Võru maakonda, tõi Valk välja geograafilise asendi.

„Vaadates kaarti on näha, et kui Setomaa vald kuuluks Põlva maakonda, oleks Põlva maakonna kuju äärmiselt ebaloomulik, Luhamaa jääks maakonnast eraldi lahustükina ning ainuke praegustest seto valdadest, kellel oleks Põlva maakonnaga ühine piir, oleks Mikitamäe vald,” kirjutas Valk.

Võru linn sobib tema hinnangul setode vallale maakonnakeskuseks samuti paremini, sest kuigi see asub Värskast või Mikitamäelt vaadates kaugemal kui Põlva, jääb Põlva Meremäelt vaadates 56 ja Luhamaalt teed alustades 60 kilomeetri kaugusele.

„Juhul kui Meremäe ja Luhamaa inimestel peaks olema asja maakonnakeskusesse, siis neil on Põlvasse käimine palju tülikam ja kaugem kui Värska ja Mikitamäe inimestel Võrru käimine,” märkis Valk.

Võru kui setode maakonnakeskuse kasuks räägib ka kunagise kreisilinna suurus.

„Võru on Kagu-Eesti ajalooline keskus ja minu arvates tugevama arengupotentsiaaliga kui Põlva,” kirjutas Valk. „Näiteks on Võru linn suutnud enda ümber koondada korraliku tööstuspargi, mis toetab kogu maakonna arengut. Võru maakonnakeskuses elab ka enam kui kaks korda rohkem inimesi kui Põlvas.”

Põlva ja Võru maavalits korraldavad valitsuse korraldusel 12. ja 13. juulil Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallas ning Misso valla Luhamaa nulga külades rahvaküsitluse, selgitamaks välja, kas kohalikud inimesed eelistavad Setomaa valla liitmist Põlva või Võru maakonnaga. Valitsus ise selles küsimuses kokkuleppele ei jõudnud.

Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?” vastusevariantidega „Põlva maakonda” ja „Võru maakonda”.

Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 16-aastasel asjasse puutuvate valdade elanikel.

ARVED BREIDAKS

 

SAMAL TEEMAL: Setomaa valla maakondlik kuuluvus läheb rahvahääletusele

Viimased uudised