Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus otsustas eilsel istungil anda perearstidele võimaluse vajadusel teenindada inimesi ka oma nimistu väliselt, et tagada patsiendile arstiabi kättesaadavus. 

„Eestis töötavad pühendunud ja pädevad perearstid. Küll aga pole perearstiabi inimestele võrdselt kättesaadav – arste napib kõikjal Eestis, aga eelkõige maapiirkondades,” ütles terviseminister Riina Sikkut.

Sikkuti sõnul on lähiaastatel tõenäoline, et inimest, kelle perearst otsustab väljateenitud pensionile minna, aitavad ühe kindla perearsti asemel erinevad arstid ja õed.

Seadus näeb ette, et inimesel on õigus registreeruda nimistusse ja vahetada perearsti. Seda põhimõtet ei ole plaanis muuta. Tervisekassa ülesanne on korraldada konkursse nimistule perearsti leidmiseks ja vajaduse korral asendusi perearstita nimistu teenindamiseks. Praegu on aga nimetatud ülesannete täitmine süveneva perearstide nappuse tõttu raskendatud. Sageli ei ole inimestel võimalik nimistusse registreeruda, kuna elukohajärgsed nimistud on täis.

„Muudatus aitab kaasa kvaliteetse perearstiabi tagamisele. Tegemist on kriisilahendusega seniks, kuni jõuame taas olukorda, kus igale inimesele on tagatud oma tervisekeskuses perearst,” lisas Sikkut.

Eelnõuga tuuakse seadusesse ka tervisekeskuse mõiste, mis hõlmab mitte ainult perearstiabi, vaid ka teisi teenuseid nagu füsioteraapia, õendusabi ja ämmaemandusabi. See samm loob eelduse, et tervisekeskused võtaksid endale suurema vastutuse piirkondliku esmatasandi teenuste kättesaadavuse tagamisel. Muuhulgas tuuakse seadusesse „üldarstiabi“ asemel läbivalt uue mõistena „perearstiabi”.

Valitsus otsustas muuta ka ravimiseadust. Selle tulemusel luuakse täiendav, senisest kiirem võimalus anda luba müügiloata ravimi turustamiseks kindla diagnoosi puhul. See aitab tagada ravimi katkematu kättesaadavuse Eestis näiteks tarneraskuste korral või juhul, kui teisi sama toimeaine või tugevusega ravimeid Eestis ei turustata.

Seni on müügiloata ravimi turustamiseks olnud vajalik arstide erialaorganisatsiooni taotlus. Muudatuse eesmärk on kiirendada raviminappuse korral ravimi jõudmist patsiendini, samuti jääb ära taotluse esitamisele ja läbivaatamisele kuluv aeg ning vähendatakse erialaorganisatsioonide koormust.

Viimased uudised