Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Urmas Tross. Foto: Valga VV

Alates 7. novembrist töötab Valga vallavalitsuses jurist-sisekontrolöri ametikohal Urmas Tross.

Urmas Tross on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja omab õiguse magistrikraadi, samuti on ta lõpetanud Tartu Ülikooli IT-õiguse kursuse. Käesoleval ajal õpib ta ülikooli majandusteaduskonnas ettevõtluse ja tehnoloogia magistriõppes. Ta on läbinud erinevaid täiendkoolitusi, viimati selle aasta märtsis andmekaitse spetsialisti täiendkoolituse ja juunis riigihanke planeerimise ja menetluse alal.

Enne Valgas tööle asumist on tööalane kogemus pangas juristina ja panga filiaali juhatajana, juristina, pankrotihaldurina, saneerimisnõustajana ning ministeeriumis haldurite järelevalve nõunikuna.

„Senised õpingud ja praktika andsid mulle julguse kandideerida jurist-sisekontrolöri ametikohale Valga vallavalitsuses. Kandideerimist motiveeris võimalus rakendada lisaks varasemalt õpitule ka saadavad teadmised ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magistriõppes, ühitades nii õigus- ja  tehnoloogia baasteadmised kui ka majandusalased praktilised kogemused,“ selgitas Tross kandideerimise otsust.

Trossi sõnul ajendas teda kandideerima veel huvi kohalikus omavalitsuses üleskerkivate küsimuste vastu ning soov selles töös osaleda. Jurist-sisekontrolöri tööülesanded nõuavad oskust andmeid kontseptuaalselt ja tulemuslikult töödelda ning andmetele sisu anda, analüüsida  ja mõista  erinevate majanduslike, juriidiliste, sotsiaalsete, hariduslike ja kultuuriliste küsimuste loogikat õigus-, finants- ja tehnoloogia küsimustes ning oskusi mõista ja omavahel siduda erinevaid distsipliine.

„Ausus, asjatundlikkus, alustatu lõpuleviimine ja vastutus oma tegude eest on võimaldanud mul ka varasemates tegevustes oma ülesandeid hästi täita. Seetõttu olen arvamusel, et saan hakkama ja annan panuse Valga vallavalitsuse tegevusse vallaelanike elu paremaks ja kaasaegsemaks muutmisel, “ sõnas Tross.

Kommentaarid

Viimased uudised