Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eestis on erivajaduse ehk puudega lastega perede olukord väga kehv, selgub värskest, Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Turu-uudingute ASi läbi viidud uuringust.

Eelmine uuring tehti 2009. aastal ja värske uuring 2017. aastal. Kahe uuringu vahepeal on Eestis keskmise ja raske puuedega laste arv mitmekordustunud ja sügava puudega laste arv veidi vähenenud.

Puudega lastega perede hinnang enda majanduslikule toimetulekule on aga halvem kui kõikidel lastega peredel Eestis keskmiselt. Puudega lastega peredest tajub vaid 19–26 protsenti, et tuleb toime hõlpsalt, kõikide lastega perede hulgas on selliseid peresid 40–51 protsenti.

Puudega lapse eest peamiselt hoolitsev inimene on enamasti lapsevanem (95–97 protsendil juhtudest) ja eelkõige ema (90–92 protsendil juhtudest). Enam kui pooled puudega laste eest peamiselt hoolitsevatest inimestest töötavad (65–69 protsendil juhtudest). Mittetöötavatest ligi pooled tõid mittetöötamise põhjusena välja vajaduse hoolitseda puudega lapse eest.

Teave puudega lastele suunatud toetuste, teenuste ja abi kohta on poolte (46–50 protsendil juhtudest) puudega laste vanemate jaoks pigem raskesti või väga raskesti kättesaadav.

Uuringu järgi on Eestis viimase 10 aastaga ligi 10-kordistunud vaimupuudega laste arv. Samuti on hüppeliselt kasvanud liitpuudega laste arv.

2017. aastal oli Eestis 5000 keskmise puudega (2009. aastal 2252), 7164 raske puudega (4294) ja 732 sügava puudega (822) last.

Viimased uudised