Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Genius Media

2024. aasta riigieelarvega otsustas Vabariigi Valitsus eraldada erihoolekandeteenuste baaseelarvesse lisavahendeid kokku 6,1 miljonit eurot, mis suunatakse peamiselt erihoolekandeteenuste hindade tõusu ning teenuskohtade kättesaadavuse parandamiseks.

„Teenuse pakkumisel moodustab olulise osa kuludest tööjõu kulu. Tegevusjuhendajate palka on õnnestunud igal aastal tõsta, mis on viimastel aastatel kasvanud kiiremas tempos kui Eesti keskmine palk. Sellegipoolest ei saa tegevusjuhendajate keskmise palgaga 1166 eurot täna rahule jääda. Erihoolekandeteenuste maksumuste tõstmine võimaldab palgatingimusi võrdlusalustega säilitada, kuid kahjuks mitte parandada. Tagamaks töötajate jäämist sotsiaalsektorisse on vajalik tagada teenuste maksimaalse maksumuse kasv ka edaspidi,” sõnas hoolekandeteenuste ja -toetuste poliitika juht Tarmo Kurves.

Elukallidusega seoses, lisaks teenuse hinna maksimaalse maksumuse tõstmisele, muutub 2024. aastast ka klientide poolt makstav  omaosaluse  tasu teenuse ajal kasutatava majutuse ja toitlustamisega seotud kulude eest. Elukalliduse kasv väljendub energia-, elektri- ja toiduhindades, mistõttu on suurenenud erihoolekandeteenuste osutajate kulud inimeste majutusele ja toitlustusele. Hinnamuutus tagab, et teenuste osutajad saaksid pakkuda kvaliteetset teenust ning panustada töötingimuste parandamisse.

Inimesele peab pärast omaosaluse, tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse tasumist jääma isiklikuks kasutamiseks vähemalt 15 protsenti tema tuludest. Tulude alla loetakse ka kogumispensionit, töövõimetoetust, sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. Kui selline osakaal kätte ei jää, hüvitatakse omaosaluse maksimaalsest maksumusest puudujääv osa Sotsiaalkindlustusameti eelarve kaudu.

Lisaks rahastatakse 2024. aasta algusest ka täiendavalt 170 töötamise toetamise teenuskohta. Toetatud töötamise teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ning töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist. Teenuskohtade rahastamisega luuakse ka üleminek seniselt Euroopa Sotsiaalfondi vahenditega rahastatud pikaajalise kaitstud töö teenuselt.

Erihoolekandeteenused on mõeldud inimestele, kes vajavad psüühikahäire või vaimupuude tõttu oma igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet ning kellele ei ole võimalik pakkuda vajalikku abi teiste sotsiaalhoolekande lihtsamate abimeetmetega. Teenuse eesmärk on tagada inimese parim võimalikult iseseisev toimetulek ja areng ning toetada tema ühiskonnaelus osalemist.

Viimased uudised