Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Üldplaneeringute jaoks vajalike uuringute ja analüüside tegemiseks saavad toetust 14 kohalikku omavalitsust. Toetusega aidatakse teadmispõhise lähenemisega kujundada elukeskkonda paremaks just nendes valdkondades, mida konkreetses paigas tähtsaks peetakse.

„Esitatud taotlused olid väga sisukad,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Peamiselt olid need suunatud asustuse ja ettevõtluse arendamiseks, liikuvuse ja ligipääsetavuse parandamiseks, taastuvenergia kasutuselevõtu võimaldamiseks ja rohetaristu läbimõeldumaks kavandamiseks.“

Taotluste hulgas oli  mitmeid otseselt ettevõtluse arendamisega seotud ja liikuvuse parendamisele suunatud projekte. Lisaks paistsid silma taotlused, kus oli fookuses korrastatud ja läbimõeldud ning piirkonna väärtusi rõhutava elukeskkonna ja rohevõrgustikuga seotud teemad. Kohalikel omavalitsustel oli võimalik taotlusi esitada ühiselt, nii et analüüsid ja uuringud käsitleksid vajadusel laiemat kui vaid ühe kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumit. Seda võimalus kasutati usinalt. Samuti teevad mitmed toetust saanud omavalitsused uuringu läbiviimisel koostööd ka oma naaberomavalitsusetega, et tagada laiema mõjuga teemade puhul põhjalikum ja laiemat territooriumi kattev analüüs. Näiteks transpordikorralduse, rohevõrgustiku toimimise jmt teemade puhul.

„Lisaks projektide peamistele eesmärkidele elavdab toetusmeede ka kohalikku majandust ning pakub täiendavalt tööd ettevõtetele ja teadusasutustele,“ tõi minister välja.

Rahandusministeerium korraldas koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega 2019. ja 2020. aastal taotlusvoorud rahastamaks üldplaneeringute uuringuid ja analüüse. Viimane neist kuulutati välja tänavu veebruaris. Kokku esitati 15 taotlust, nendest 14 kvalifitseerus ja said positiivse toetusotsuse. Taotlust sai esitada juba algatatud üldplaneeringute jaoks.

Toetuse said Kambja vallavalitsus, Põlva vallavalitsus, Narva-Jõesuu linnavalitsus, Valga vallavalitsus, Hiiumaa vallavalitsus, Kohila vallavalitsus, Põltsamaa vallavalitsus, Tori vallavalitsus, Haapsalu linnavalitsus, Türi vallavalitsus, Lääne-Harju vallavalitsus, Lüganuse vallavalitsus, Luunja vallavalitsus ja Vinni vallavalitsus.

Taotlusvooru eelarve on ligi 200 000 eurot ning toetuste suurused jäävad vahemikku 8525 kuni 30 000 eurot. Toetusmeetme perioodi kogueelarve on kokku 3 425 088 eurot. Toetusmeedet rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

„Lisaks üldplaneeringu uuringute ja analüüside rahastamise uudistele on veel üks rõõmusõnum – värskelt kehtestati esimene uue planeerimisseaduse alusel koostatud üldplaneering. Esimesena sai üldplaneeringu valmis Raasiku vald. Palju õnne!“ lisas Jaak Aab.

Viimased uudised