Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Elron

2024. aasta esimese poolaasta jooksul toimus kokku 4 õnnetusjuhtumit. Kaks neist toimus raudteeülesõidukohtadel, kokkupõrkel rongi ja mootorsõiduki vahel. Õnnetusjuhtumites sai kokku vigastada 2 inimest, 1 inimene hukkus, teatab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA).

„Viimase poolaasta statistika näitab, et jätkuvalt on raudteega seotud õnnetuste põhjusteks tähelepanematus, vale sõidukiiruse valimine raudtee ületamisel, samuti raudteel viibimine selleks mitte ettenähtud kohas. Kokkupõrked toimuvad enamasti ülesõidukohtadel, mis on reguleeritud vaid liiklusmärkidega. Seetõttu tuletame meelde: enne raudtee ületamist veendu alati, et rongi või muud raudteeveeremit ei ole lähenemas,” ütles TTJA raudteetalituse juhataja Kadi Zavadskis.

Äsja avaldatud Euroopa Raudteeameti raudteeohutuse raporti andmeil toimus 2020.-2022. aastal Euroopa riikidest enim ületuskohtade õnnetusi Eestis. Statistikas on arvestatud õnnetuste suhtelist sagedust iga miljoni kilomeetri kohta, mille rongid raudteel on läbinud. Eestis on samatasandiliste ületuskohtade arv on väga suur ja rongiliikluse intensiivsus väike võrreldes muude EL riikidega. Iga õnnetusjuhtum tõstab märgatavalt vastava näitaja osakaalu.

„Kasvavad kiirused raudteel ja tihenenud reisirongiliiklus nõuavad järjest suuremaid ohutusalaseid investeeringuid raudteetaristusse ning tegevusi ohutuse tagamiseks,” kommenteerisAS Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik.

Raudteeohutuse tagamisel on oluline roll ka autojuhtidel. „Kahjuks on meil iga aasta arvukalt tõkkepuude maha sõitmisi hooletute sõidukijuhtide poolt: 2022. aastal sõideti autojuhtide poolt maha 86 tõkkepuud ning 2023. aastal 60 tõkkepuud. Samuti oleme näinud, kuidas mõned autojuhid üritavad tõkkepuude vahelt läbi lipsata,” räägib Aettik.

Eesti Raudtee on võtnud kasutusele ka uudse nelja tõkkepuuga lahenduse, mis aitab kaasa raudteeohutuse tõstmisele. Näiteks paigaldati 2024. aasta alguses Tiksoja raudteeülesõidukohale uued automaatsed foorisüsteemid, rongide lähenemist tuvastavad rattapaariloendurid ning neli tõkkepuud ehk kaks sissesõidu tõkkepuud ja kaks väljasõidu tõkkepuud.

Edaspidi paigaldatakse nelja tõkkepuuga lahendus 15-le raudteeülesõidukohale. Neist 5 tulevad Tallinn–Tapa liinile, 5 Tapa–Tartu liinile ja 5 Tapa–Narva liinile. Kokku moderniseerib Eesti Raudtee 110 raudteeülesõidukoha automaatikaseadet.

Ülesõidukohale, nagu ka tavaristmikule, tohib välja sõita üksnes juhul, kui sealt on võimalik peatumata edasi sõita. Rööbasteele seisma jäämine on keelatud, kuid kui see siiski juhtub ja väljuva suuna tõkkepuu sulgub, tuleb ohu korral tõsiste kahjude vältimiseks siiski sellest läbi sõita.

TTJA juhib tähelepanu peamistele ohutusnõuetele raudteeülesõidukohale lähenedes:

  1. vähenda kiirust, et rongi või muu raudteeveeremi lähenedes või vajaduse korral (näiteks piiratud nähtavusega ületuskohal) sõiduk peatada;
  2. järgi liiklusmärke ja valgusfoori näite;
  3. vaata, kuula ja ole tähelepanelik, et veenduda liikumise jätkamise ohutuses;
  4. anna alati lähenevale raudteesõidukile teed!

Raudteed võib ületada ainult selleks ettenähtud ja tähistatud raudteeülesõidu- või raudteeülekäigukohas liiklusseaduse alusel sätestatud korras. Vastavalt liiklusseadusele peab raudtee ületamisel liikleja olema eriti tähelepanelik. Liikleja peab arvestama liiklusmärke, heli- ja valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi.

Viimased uudised