Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: planeering

Tõrva vallavolikogu kehtestas 18. jaanuari vallavolikogu istungil Vanamõisa detailplaneeringu, millega luuakse Vanamõisa järve äärde täiesti uus elamupiirkond.

Tegemist on märgilise vaheetapiga, millele lähiajal järgneb kruntimine ning maaüksuste mahamärkimine ning eeldatavasti aprillis alustatakse noorte perede toetusprogrammiga, mille üks kandev osa saab olema ka uuselamupiirkonda soodustingimustel krundi võimaldamine.

Maalilise asukohaga uue elamupiirkonna rajamisega, kus oma elamukrundi saab ka Tõrva odaviskesangar Magnus Kirt, soovitakse meelitada piirkonda uusi elanikke, eelkõige noori inimesi, mis on valla jätkusuutlikuse seisukohalt üks olulisemaid aspekte, sest ka Tõrva valla rahvastik on tendentsis vananev ning sünde igal aastal vähem kui siit ilmast lahkujaid.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et uue elamupiirkonna loomise plaan sai alguse soovist premeerida 2019. aasta maailmameistrivõistlustel hõbeda pälvinud odaviskesangarit Magnus Kirti elamukrundiga. Kuna sobivat maatükki vallal kohe võtta ei olnud, siis pasliku kohta otsides jõuti selle maa-alani Magnuse lapsepõlvekodu läheduses. „Kuna Tõrvas on ka tekkinud elupinnaks sobivate atraktiivsete elamukruntide puudus siis otsustasime võtta asja laiemalt ette ja teha täiesti uus elamuarenduse ala Vanamõisa järve äärde,“ lisas Ruusmann. „Eelduste kohaselt jõuame juba aprillis nii kaugele, et välja on töötatud täpsemad tingimused kruntide saamiseks ning saame tutvustada kogu elamupiirkonda laiemale avalikkusele.“

Detailplaneeringuga lahendatakse ka kruntidele juurdepääsud, teealad, hoonete tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning heakorra küsimused. Planeeringualale on ette nähtud 36 uue krundi moodustamine. Kruntide kasutamise funktsiooni järgi on planeeringuga ette nähtud 26 krundile üksikelamute püstitamine, viiele krundile üldkasutatava maa juhtotstarve ning neljale krundile on kavandatud tee ja tänava maa juhtostarve.

Detailplaneeringu koostaja on Kobras OÜ.

Viimased uudised