Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

töötukassa

Mais lisandub töötukassa teenuste hulka kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse omandamise toetus tööl käivatele inimestele, et vähendada nende töötuks jäämise riski.

„Töötukassa jaoks on tegemist olulise muutusega – keskendume järgnevatel aastatel üha rohkem ka töötajate oskuste arendamisele, et inimesed vahetaksid pigem eriala ja tööd kui jääksid töötuks, ütles töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

Tema sõnul on uued võimalused mõeldud töötajatele, kelle oskused vajavad tööelus jätkamiseks täiendamist: näiteks erialase hariduseta, vananenud oskuste, puuduliku eesti keele oskusega või tervise tõttu ameti vahetamist vajavatele inimestele.

Töötukassa toetab ametite õppimist, millel on kasvav tööjõuvajadus ja kus juba praegu on töökäte puudus.

Tänavu toetatakse näiteks informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, metsanduse ja puidutööstuse, arvestusala, sotsiaaltöö, metalli- ja masinatööstuse, keemia ja plastitööstuse, energeetika ja kaevandamise ning tervishoiu valdkonna koolitusi.

Uute teenuste kogumahuks on 2017. aastal 3,6 miljonit eurot.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised