Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Olena Smolska. Foto: mihkelleis.ee

Tööinspektsiooni küsimus-vastus rubriik annab vastuse ühele konkreetsele töökeskkonda, tööohutust või tööõigust puudutavale küsimusele, mida inimesed on uurinud. Küsimusele vastab nõustamisjurist.

Lapsevanem küsib: minu 5-aastane laps kutsuti osalema teatrilavastusse, millise lepingu peaksime sõlmima?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Olena Smolska:

Töölepingu seaduse kohaselt ei saa tööandja sõlmida töölepingut alla 7-aastase lapsega, kuna nende jaoks on töö tegemine keelatud. Siiski on mõnikord vaja kaasata lapsi kergemale tööle kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamivaldkonnas. Mõnel juhul võib lapsele seal osalemise eest maksta tasu ja loomulikult tasub eelnevalt läbi rääkida tingimused, mille alusel laps seal osaleb ning sõlmida asjakohane leping.

Kuna tööleping sõlmitakse isiklikult ja antud juhul ei täida lapsevanem tööülesandeid, ei ole ka alust lapsevanemaga töölepingut sõlmimiseks. Sellisel juhul on tööandjal mõistlik sõlmida võlaõiguslik leping lapse vanema või seadusliku esindajaga. Lapsevanem peab enne lepingu sõlmimist hindama, kas pakkumine sobib tema lapsele ja kas ülesande täitmine on ohutu, samuti kas laps on nii füüsiliselt kui ka vaimselt valmis antud tegevustes osalema. Loomulikult on oluline selgitada lapsele, mida temalt nõutakse ja mida ta peab tegema. Samuti tuleb arvestada lapse arengutasemega, ehk kas laps saab aru, mida temalt oodatakse ja kas ta tegelikult tahab tegevustes osaleda.

Samuti ei tohi tööandja unustada, et kuigi tegemist ei ole töösuhtega, tuleb võlaõiguslik leping siiski registreerida töötamise registris ja märkida lisaväljale, et tegemist on alla 7-aastase lapsega.

Viimased uudised