Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Selline aed on linna pargimaale Võrus ette ehitud. Eemal on näha koerakuut, mis samuti linna pargimaa peal.

Võru linnavolikogu andis täna 15 poolt, valdavalt volikogus enamust omavate sotside häältega nõusoleku linna maa erastamiseks, mis oli juba varem ebaseaduslikult ärastatud.

Tegemist on Kalmuse tänava piirkonnaga, kus mõnede kinnistute omanikud on omavoliliselt ehitanud üldkasutatavale pargimaale ette aiad ja piiranud juurdepääsu Koreli oja kallasrajale.

Täna otsustas Võru linnavolikogu võtta vastu Kalmuse 16a kinnistu detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule. Otsuse poolt oli 15 volikogu liiget, neist enamuses volikogu valitsevad sotsid. Volikogu esimees Ülo Tulik taandas end hääletusest, kuna otsus on soodne tema lähisugulastele.

Volikogu liige Tarmo Piirmann tegi ettepaneku see punkt päevakorrast välja võtta, aga teda ei kuulatud. Piirmann lahkus selle peale volikogu koosolekult, öeldes, et ei taha osaleda istungil, kus hakatakse alatul kombel seadust rikkuma.

Piirmann ütles, et on sellise otsuse vastu, sest tema poole on pöördunud mitmed linnakodanikud, kes on kurtnud, et ebaseaduslik olukord on kestnud juba palju aastaid, mistõttu pole inimesed saanud pargimaal ja Koreli kallasrajal liikuda. Maa hõivanud on jõukad inimesed, mistõttu ei julge keegi oma nime all nende vastu midagi välja öelda.

Volikogus menetluses olnud Kalmuse 16a on just see linnale kuuluv krunt, millele on ette ehitatud aed ja millele on elanikud püstitanud hooneid, muu hulgas koerakuudi, kus sees elab suur lõukoer. Linnainimeste liikumine sellel krundil on kui mitte võimatu, siis eluohtlik, ja seda juba aastaid. Juba üle 10 aasta pole kalmuse tänava elanikud seadust täitnud ja Koreli kallasrada vabastanud.

Asja muudab eriti absurdseks otsuse seletuskirjas märgitu, mille kohaselt Kalmuse tn 16a kinnistu maakasutuse muutmine haljasala ja parkmetsa maast elamumaaks ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju, kuna reaalselt ei ole avalikku kasutust antud maale välja kujunenud. Seda polegi saanud tekkida, kui aed on ees, see maa on naaberkinnistute vahel ära jagatud ja tee peal ees on koerakuut koos lõupeniga.

Volikogu seletuskirjas on küll märgitud, et kallasraja kasutus säilib, aga seegi on puhas bluff, sest kallasrajale pääsemiseks peab minema läbi inimeste hoovi, ühes kohas on juba isegi linna maale pandud suur silt „Eramaa”.

Mõni aasta tagasi oli sarnane juhtum Võru linnas Punga tänaval, kuhu linnavolikogu liige Halliki Karba oli püsitanud linna maale sauna. Tema pidi aga seadust täitma ja sauna ära vedama. Kalmuse tänava puhul seaduse täitmist ei nõuta.

Viie aasta jooksul, mil Võru linna juhib Anti Allase juhitav linnavalitsus pole linn teadaolevalt saatnud välja ühtegi kirja, et kallasrada vabastataks ja linnale kuuluvalt sotsiaalmaalt tõkked eemaldataks.

Tänane hääletus Võru volikogus.

Selline aed on linna pargimaale Võrus ette ehitud. Eemal on näha koerakuut, mis samuti linna pargimaa peal.

Siin saad tutvuda Võru linna maaga (kollasega), mis on ebaseaduslikult hõivatud ja mille linn nüüd seaduserikkujatele ära annab:

Kommentaarid

Viimased uudised