Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pärast valimisi tuleb üksteise järel sõnumeid Lõuna-Eestis sündinud suurvaldade kohta. Üks neist on 14 600 elanikuga Põlva vald, mille keskus on Põlva linn.

Uus omavalitsusüksus moodustus 22. oktoobril seniste Ahja, Mooste, Laheda, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade baasil. Valla suurus on 705,9 km2.

Valla kodulehel on kirjas, et kohalike omavalitsuste valimiste käigus käis uue Põlva valla haldusterritooriumil hääletamas 6733 inimest ehk siis 56,1% hääletusõigusega isikutest. Kõige rohkem hääli kogus uue valla elanikelt Eesti Reformierakonna nimekiri – 1822 häält, millele järgnes Eesti Keskerakond 1659 hääle, valimisliit Tuleviku Põlvamaa 1165 hääle, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 742 hääle, valimisliit Põlva Areng 663 hääle, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 622 hääle ja üksikkandidaat 24 häälega.

Kandidaatidest kogus kõige enam hääli ühendvalla elanikelt Tarmo Tamm 310 (Eesti Keskerakond), talle järgnesid Igor Taro 299 (valimisliit Tuleviku Põlvamaa), Kuldar Leis 291 (Eesti Reformierakond), Indrek Käo 233 (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Lennart Liba 230 (Eesti Reformierakond), Ülo Needo 217 (Eesti Reformierakond), Sirje Tobreluts 200 (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ja Georg Pelisaar 176 (Eesti Keskerakond) häälega.

Uut Põlva valda hakkab juhtima 27-liikmeline vallavolikogu, mille liikmeteks valiti Tarmo Tamm, Georg Pelisaar, Janika Usin, Tarvo Asur, Ants Väärsi, Anne Nook ja Helle Virt-Lenk Eesti Keskerakonnast, Igor Taro, Koit Jostov, Arne Tilk, Janno Simso ja Kairit Numa valimisliidust Tuleviku Põlvamaa; Kuldar Leis, Lennart Liba, Ülo Needo, Uuno Siitoja, Andres Vijar, Rasmus Kork, Liivi Maran ja Martti Rõigas Eesti Reformierakonnast, Indrek Käo ja Kalju Paalman Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast ning Sirje Tobreluts, Anti Rüütli ja Ahti Bleive Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Vallavolikogu liikmete volitused algavad volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgneval päeval. Otsus avalikustati 21.10.2017 maakonnalehes Koit. Põlva Vallavolikogu uue koosseisu liikmete volitused algasid 22.10.2017. Volikogu esimene istung toimub 27. oktoobril 2017. Istungi päevakorras on volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Ahja Vallavalitsuse, Mooste Vallavalitsuse, Laheda Vallavalitsuse, Põlva Vallavalitsuse ja Vastse-Kuuste Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Uue vallavanema valib volikogu kõige varem oma teisel istungil. Seniste vallavanemate volituste pikkus on seotud uue valitsuse ametisse kinnitamisega. Vanad valitsused (juhtimise mõttes) jätkavad tööd ning kõikide vallavanemate volitused kestavad kuni volikogu poolt uue valitsuse (täitevorgani) kinnitamiseni.
Uue valitsuse ametisse kinnitamisel täidab vallavalitsuse kui ametiasutuse juhi ülesandeid kõikides senistes ametiasutustes uus vallavanem. Ametiasutused korraldatakse volikogu otsusel ümber alates 01.01.2018.

Kuni uue põhimääruse kehtestamiseni kasutatakse ühinemislepingus kokku lepitud ühineva valla sümboolikat – Põlva valla sümboolikat. Leidmaks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustunud Põlva vallale vapi ja lipu sümboleid, on käimas sümboolika konkurss. Konkursile esitatud kavandid on esitatud heraldikanõuetele vastavuse hindamiseks Riigikantseleile. Konkursi võitja selgitatakse välja küsitluse teel elanike arvamuse alusel. Küsitluse läbiviimise kohta avaldatakse teade ajalehes ja valla kodulehel.

Ahja Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus, Mooste Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus ja Vastse-Kuuste Vallavalitsus ametiasutusena jätkavad oma ülesannete täitmist senistes asukohtades kuni 31.12.2017. See tähendab, et ühinevate valdade igapäevane töö jätkub  sinnani nagu enne valimisi. Põlva piirkonna elanikul tuleb pöörduda kas Põlva Vallavalitsusse aadressile Kesk 15, Põlva linn (vallakantselei, finantsosakond, sotsiaalosakond, haridus- ja kultuuriosakond) või Võru tn 1, Põlva linn (ehitus- ja planeeringuosakond). Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste piirkondade elanikel tuleb pöörduda oma senisesse vallamajja.

Uue kodulehe valmimiseni kajastatakse informatsiooni ühinemisjärgse Põlva valla kohta kõikide ühinenud omavalitsusüksustes  kodulehtedel ja ilmuvates infolehtedes.

Viimased uudised