Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta septembris püsivhindades 12,5 protsenti vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kahes sektoris: energeetikas 37,6%, töötlevas tööstuses 10,9%. Mäetööstuses jäi tootmine pea samale tasemele, kahanedes vaid 0,3%.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul vähenes septembris töötleva tööstuse tegevusalade lõikes tööstustoodangu maht1 enamikes harudes. Suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvas põlevkiviõli (6,6%) tootmine ning masinate ja seadmete remont ja paigaldus (0,6%).  Olulisematest tegevusaladest vähenes enim elektroonikaseadmete (30,3%) tootmine, mis on tingitud eelmise aasta septembri kõrgest võrdlusbaasist. Suurematest tegevusaladest vähenes ka puidu töötlemine (12,4%), elektriseadmete (16,6%), metalltoodete (8,4%) ja toiduainete tootmine (3,0%) ning ehitusmaterjalide tootmine (19,0%).

Võrreldes 2022. aasta septembriga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2023. aasta septembris jooksevhindades 11,5% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule langes 11,8% ning müük ekspordiks 11,3%.

66,9% töötleva tööstuse toodangust müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid toodangu mahud 2023. aasta septembris võrreldes augustiga tööstuses kokku 2,9% ning töötlevas tööstuses 3,0%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta septembriga 48,8%, soojuse tootmine 19,8%.

1 Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt. Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Viimased uudised