Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Vastase kaotused. Allikas: https://armyinform.com.ua/

Lõunaeestlane jätkab sõjanduse asjatundja Toomas Piirmanni ülevaatega sündmuste kohta Ukraina sõjas.

Ukraina 24. mai 2023:

1. Tänagi öösel õhuhäired paljudes Ukraina linnades töötasid ning jätkus tihe piiriäärsete külade pommitamine ja ei lõpe vene poole kurtmine.

2. Sõjaline operatsioon venemaa suunal küll vist hetkel lõppes, aga kõlakaid ja spekulatsioone kamaluga.

3. Kupiansk-Kreminna rinde põhja- ja lõunaosas pisu vene poole üritusi rindejoones muutusi toomata.

4. Siversk: Bilohorivka pumbajaama juurest eile edasi ei saadud.

5. Bahmut: pisu on rünnakutegevus kummaltki poolelt vähenenud, suuremaid muutusi rindejoones ei tuvastanud ja kipub arvama, et Bahmuti viimased hooned võib juba täna Ukraina maha jätta.

6. Donetsk: tihe lahingute päev ilma rindejoones muutusi toomata.

7. Lõunarinne/Herson: kaudtuleduell.

8. venemaal hakkas tuntavalt vähenema üksikisiku tulumaksu laekumine.

9. venemaa piirab riigist väljasõitmist.

10. On muresid ka venemaal annetuste rahadega.

11. wagneri grupi armu saanud süüdimõistetud jätkavad venemaal kuritegude toimepanemist.

12. Ukraina luure teatas, et venemaa moodustab okupeeritud Krimmis erasõjalisi ettevõtteid.

13. „Ulakused” venemaal jätkuvad ning tundub miskit muutust vene meedia ja võtmeisikute sõnalises retoorikas.

1. Tänagi öösel õhuhäired paljudes Ukraina linnades töötasid. Eile öösel rünnati rindejoonest kaugemal asuvaid linnasid põhiliselt droonidega (mis vist kõik alla lasti), sestap kipub arvama, et tänagi öösel sama seis oli. Tabamusi hetkel teada vaid nii rindejoonest kui vene piirist kuni 50 km kaugusel asuvate linnade pihta. Piiriäärsed Ukraina külad elavad oma „tavapärases” tihedas pommisajus. Kõrge on vene poole kurtmiste nivoo ja Brjanski, Kurski ja Belgorodi oblastis olla tabatud kokku u 10 objekti. Pisu üllatusega teatati lisaks elektritaristu ja eramute pommitamisele ka „piiri tugevdamise tehnika” tabamisest. Eks neid seireseadmeid ning kaudtuleüksusi tabab Ukraina tegelikult vist igapäevaselt. Miskit suurem plahvatus oli täna öösel ka Belgorodi linnas, millest vene meedia vaikis (vaid vene milblogijad infot levitasid).

2. Esmalt, on palju „udu” kogu operatsiooni ümber. Tundub vene meedia põhjal, et päris mitmed soomusautod nii külades kui piiril siiski tabamusi said ning töös olla olnud nii mitmikraketiheitjad kui lennuvägi. Nagu arvata oli, siis ellujäänud peaks kõik Ukrainas tagasi olema. Hetkel tegeleb vene pool alade ülekontrollimisega ja see vähemalt videodelt „tõeline pakasuhha”. Seni kohalike sinna kanti tagasi pole lastud kuigi nn terroritõrje operatsioon loeti lõppenuks. Pisu kõlakatest: olla sarnaseid üle piiri reide juba korraldatud eile Hersoni oblastist Belgorodi suunal (väga ei usu) ning Ukraina vist üritab luua fooni, et plaanib suuremat pealetungi just sealt suunast. Sai vist pühapäeval kirjutatud, et siin suunal aktiivsuse tõus peaks siduma päris suure hulga vene üksusi, mida enamuses peaks ära tooma mujalt rindelt. Võib-olla on tegu esimeste märkidega, et Ukraina suurem pealetung pole enam kaugel. Pisu võimendas seda sõnumit ka Ukraina luurejuhi eilne jutt, et vastupealetungiks vajalik relvastus ja isikkoosseis on olemas, kuigi jah, täiendavalt oleks veel lisa vaja. Hetkel ka kõlakas, et Belgorodi ühest sõjaväe moonahoidlast olla miskit tuumarelvastusega (võimalik, et kaudtulemoon) seotud hakatud ära viima. Meediaruumi muutusest venemaal loo lõpus…

3. Kupiansk-Kreminna: vene pool jätkab rünnakutega Masjutivka küla juures, kuid rindejoones need muutusi pole toonud. Seni on väga tihe vene poole kaudtuli vene piirist kuni Kupianskini piki Oskoli jõge. Rinde keskmises osas vaid kaudtuli ning vene profülaktilise (enamuses külade pihta) vastab Ukraina täpsuslaskudega, tabades põhiliselt vene kaudtuleüksusi ja sekka ka mõni seireseade, tank või soomuk. Kreminnast lõunas asuvas metsaalas pigem possalahingud ilma rindejoones muutusi toomata. Seni pisu arusaamatu, miks vene pool pole alustanud siit suuremat pealetungi, kuigi üksusi selleks jagub ja ilm peaks tegevust soosima.

4. Siversk: Bilohorivka küla juures kagu suunalt vene poole rünnakud jätkusid kuid pumbajaama territooriumilt edasi pole saadud. Küll olevat selle possa hoidmine neile pisu „kallis” ning lisaks droonidelt granaatide pillamisele pisu ka kaudtuld nad saavad. Jätkuvalt arvamusel, et tänu koostöö puudumisele vene üksuste vahel on küla seni võtmata.

5. Bahmut: Pisu langesid kummagi poole rünnakud ümberpiiramise mõlemas harus Bahmuti linna juures. Ikka üritab vene pool kaotatud possasid tagasi saada ja Ukraina uusi alasid hõivata. Hetkel vaid kõlakad ja sõnalised kinnitused Ukraina sõjaväe esindajatelt, et u paarisaja meetriste sammudega mõnes kohas edenetakse. Bahmuti linnas seni pole ühtki pilti lennuki ausamba juures poseerivatest wagneri liikmetest, sestap kipub arvama, et edelanurgas osa hooneid seni Ukraina kontrolli all. Lahingud siiski linna serval jätkuvad. Tundub eilse päeva Ukraina sõjauudiste taustal, et võib olla täna siiski viimased hooned Bahmuti linnas maha jäetakse, eks näis. wagneri juht andis eile u 1,5 tunnise intervjuu vene meediale ja teatas uuesti, et annab 1. juuniks vene vägedele Bahmuti kontrolli üle ja ähvardas, et kui vene sõjavägi annab Bahmuti linna ära, siis tuleb wagner moskvasse ja klaarib esmalt venemaa kaitseministeeriumiga asjad ära ja alles siis läheb ja päästab vene armee näo. Lisaks soovib ta välja vahetada kaitseministri jne. Eks ootame selle 1. juuni ära. Kaudtuleduell on Bahmuti ümber tihe mõlemapoolselt ning ühelgi rindelõigul pole tuvastanud vene kaudtulemoona puudust.

6. Donetsk: Avdiivka ümberpiiramise ponnistused eile jätkusid nii põhja- kui lõunasuunalt ilma edu toomata. Pervomaiske suunal eile rünnati kahes suunas nii põhja poolt piki paisjärve kui lõunast Pervomaiske ja Nevelske vahelt üle põldude. Olla maha jäänud mitmeid ühikuid soomust ning vangi olla langenud u 20 soldatit. Marinkas ja selle ümbruses tihe lahingupäev, proovivad nii asulas edeneda kui sellest u 5 km raadiuses leida Ukraina kaitses nõrkusi, aga siingi rindejoon püsis. Kaudtuld jagus vene poolelt kogu rindele palju ning Ukraina jätkab täpse sihistatud tulega nii ründavate üksuste kui tagalas asuvate objektide suunal. Seni pole vist Donetsk ja selle ümbrus ühtki Ukraina pommide vaba päeva saanud. Siingi suunal peaks vene poolel ressurssi jaguma suuremaks surveks aga kas koostöö puudumine on põhjuseks või pole piisavalt tahet. Vuhledaris käis kohal Zelensky.

7. Lõunarinne/Herson: kaudtuleduell ja vene pool jätkab kaitserajatiste ehitamisega ning ootab siit suunalt Ukraina suuremat pealetungi.

8. venemaa maksuteenistus seisab silmitsi eraisiku tulumaksuks makstavate summade järsu langusega, mis on piirkondlike eelarvete peamine rahaallikas ning annab piirkonnale iga kolmanda rubla oma sissetulekust. 2023. aasta esimese kvartali tulemuste kohaselt langes üksikisiku tulumaksu laekumine 20,2%, teatas rahandusministeerium venemaa föderatsiooni koondeelarve täitmise esialgses hinnangus. Rahalises arvestuses vähenes üksikisiku tulumaksu laekumine 250 miljardi rubla (3 miljardi euro) võrra ja oli 950 miljardit rubla (11,4 miljardit eurot) ning nende langus oli riigi tulude arvestuses suuruselt teine: vaid nafta- ja gaasimaksud langesid rohkem — 45% võrreldes 2022. aasta jaanuari-märtsiga. .

9. venemaa riigiduuma võttis teisipäeval vastu seaduse „Väljumise ja sisenemise korra kohta” muudatused, millega laiendatakse piirivalvurite volitusi välismaale reisivate kodanike passide äravõtmisel. Seaduse kohaselt, mille valitsus duumale esitas ja mis võeti vastu teisel ja kolmandal lugemisel ühe päevaga (eriti kiirelt), on piirivalveametnikel võimalik konfiskeerida passid venelastelt, kes ei tohi reisida välismaale. See nõue kehtib neile, kelle reisimisõigust piiratakse, kuna neid kahtlustatakse, süüdistatakse, on süüdi mõistetud kuriteos või „hoiduvad kõrvale kohtu poolt pandud kohustustest”, ütleb seadus.

Lisaks ajateenistusse kutsutud isikud, kellel on neil põhjustel piiratud õigus venemaalt lahkuda ja peavad vastavalt seadusele andma oma passid üle dokumendi väljastanud asutusele. Kui kodanik passi üle ei andnud, siis tunnistatakse see kehtetuks ja kuulub seadusest tulenevalt ka piirikontrollis arestimisele. Sisenemise ja riigist lahkumise reeglite muudatus „vähendab negatiivseid tagajärgi vene föderatsiooni kodanikule, kui ta läbib välismaale reisimiseks passikontrolli”, öeldakse dokumendi seletuskirjas. Hm, sellega kodanikku küll ei kaitsta, pigem läheb raudne eesriie järjest kinnisemaks ja kinnisemaks. Seadus jõustub 180 päeva pärast selle ametlikku avaldamist. Teades venemaa käitumismudelit, siis kipub arvama, et seda juba koheselt täitma hakatakse.

10. On muresid ka venemaal annetuste rahadega. Leningradi oblasti juht Aleksandr Drozdenko lõi mobiliseeritute abistamiseks fondi ja väitis, et kandis sinna raha isiklikult. Kuberneri raha aga organisatsiooni arvele jõudnud pole ja märkimisväärne osa annetatud rahast ei jõudnud kunagi rindele. Sellest kirjutab väljaanne „Olulised lood” viitega organisatsiooni finantsdokumentidele. Drozdenko lõi eelmisel suvel fondi mobiliseeritud soldatite toetamiseks. „Ostame kõike tsentraalselt… juba üle kuu aja oleme seda teinud eelarveväliste allikate kaudu, abistavad nii äri kui inimesed ja ma ise osalen,” ütles Drozdov. Dokumentidest järeldub, et sõjaks mõeldud raha kandsid tõepoolest Leningradi oblasti ettevõtted, ärimehed, kohalikud ametnikud ja piirkonna tavaelanikud väikestest küladest. Drozdovilt endalt aga esimese kaheksa töökuu jooksul raha ei saadud. Kodanikelt ja ettevõtjatelt koguti fondi vahendeid peaaegu sunniviisiliselt. Ülekantud rahast peeti kinni üle 1,6 miljoni rubla (19 200 eurot) riigiettevõtete töötajate palkadest ja preemiatest. Mõned piirkonna elanikud andsid raha isegi ajutise puude hüvitistest. Umbes 60% fondi tuludest andsid Leningradi oblasti eraettevõtted. Paljud neist on riigihanke lepingute võitjad. Sihtasutuse 8 kuu jooksul annetasid kodanikud Ukraina sõjaks 56 miljonit rubla (672 000 eurot), selgub dokumentidest.

Kolmandik fondi annetatud rahast ei jõudnud mobiliseerituteni. Leningradi oblasti peatarnija Stalprominvest LLC, kes sai fondist 37 miljonit rubla, kulutas mobiliseeritute kaupadele vaid kolmandiku sellest summast. Enamik ettevõtte finantstoimingutest pärast fondist raha laekumist on töötajatele palkade maksmine ja sularahalaenud Stalprominvesti kasusaaja Oleg Barzinsky perekonnale.

11. wagneri grupi armu saanud süüdimõistetud jätkavad venemaal kuritegude toimepanemist pärast sõjaväelepingute lõpetamist wagneriga. venemaa politsei pidas Novosibirski oblastis Berdskis kinni 42-aastase endise süüdimõistetu, kes vägistas kaks alaealist tüdrukut. Süüdimõistetu teenis wagneris kuni 19. maini ja ei läinud nädalatki…

12. Ukraina luure teatas, et venemaa moodustab okupeeritud Krimmis erasõjalisi ettevõtteid (PMC), et kaitsta poolsaart Ukraina vasturünnakute eest. Krimmi PMC-ga liitunud saavad kuupalka 200 000–250 000 rubla (umbes 2500–3120 dollarit) ja treenivad Perevalnes (Simferoopolist kagus) või okupeeritud Khersoni oblastis. Võimalik, et osaliselt neid värvatakse juba varem mobiliseeritute hulgast, millega võib nõus olla vene kaitseministeerium, sest rahastatakse neid erasõjalisi ettevõtteid nii kohalikust eelarvest kui „annetustest”.

13. vene meedia teatab, et venemaal Krasnodari oblastis Lenini monumendile pandi filmidest tuttava tigeda klouni mask. Väidetavalt oli monumendile kinnitatud ka silt „vene inimeste mõrvar”. Mingit muutust vene meedias siiski tunnetab ja võimalik, et selle muutuse põhjustas Ukraina rünnak Belgorodi oblastisse ning kasvanud hirm, et need rünnakud võivad muutuda venemaa suunal pidevaks ja võimsamaks. Eile teatas putin oma kõnes, et venemaa üritab Ukraina erioperatsiooniga peatada venemaa ründamist. Telesaadetes tundub, et kasvab hirm ja sõna erioperatsioon hakkab tekstis muutuma „kodusõjaks”. Eks üritatakse luua ka pilti, et Ukraina on „ühe venemaa üks osa”. Sarnase retoorikaga esines „lapsesuu” medvedev (vene julgeolekunõukogu aseesimees): USA peaks „kompenseerima” venelastele Bahmuti, Mariupoli ja „paljude muude paikade” hävitamise.

Kokkuvõte tugineb avalikele allikatele. Allikateks on sõdivate poolte ametlikud teated, kummagi poole blogijate sõnumid ning kolmandate osapoolte info. Loo autor üritab hoida eraldi fakti, kuuldust ja arvamust. Info kipub enamasti olema vastukäiv või seda varjatakse, sestap tugineb kokkuvõtte lisaks erinevate sõjalist olukorda kajastatavate kaartide analüüsil. Vigu juhtub ja parandused teeb järgmise päeva kokkuvõttes. Vabandused ette, et vene riiki, sellega seotud isikute ja linnade nimed on väikse tähega… ja sõna Ukraina igas võtmes suure tähega.

Viimased uudised