Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Siseminister Mart Helme allkirjastas käskkirja, millega lõpetatakse siseministeeriumi juures koos käinud sisserände töörühma tegevus. Valitsus ootas töörühma ettepanekuid juunikuu lõpuks, kuid konsensuse puudumisel ettepanekute väljakäimiseni ei jõuta.

Töörühm on valitsusele juba teinud ettepanekuid, mida on ka arvesse võetud. Alates 15. juulist 2018 on piirarvu alt välja arvestatud tippspetsialistid, kellele tööandja on valmis maksma vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka (hetkel 2620 eurot). Muudatus arvestab hästi Eesti vastuvõtuvõimega ja aitab kaasa sellele, et siia jõuaksid inimesed, kes panustavad Eesti arengusse.

Töörühm loodi 2017. aasta suvel, et kaasata ühiskonna eri osapooli ja valdkonna eksperte sisserände reguleerimisse. Toona seati ülesandeks analüüsida eri võimalusi, kuidas välismaalaste sisseränne toetaks Eesti riigi ja ühiskonna vajadusi.

Mullu seati ülesandeks kokku panna ettepanekud sisserände regulatsiooni muutmiseks. Tähtaeg ettepanekute valitsusele esitamises seati tänavu 30. juunile.

Sisserände töörühma kuuluvad.

·         Riigikantselei ·         Haridus- ja Teadusministeerium ·         Justiitsministeerium
·         Kultuuriministeerium ·         Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ·         Rahandusministeerium
·         Sotsiaalministeerium ·         Politsei- ja Piirivalveamet ·         Tööinspektsioon
·         Eesti Aiandusliit ·         Eesti Ametiühingute Keskliit ·         Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
·         Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda ·         Eesti Tööandjate Keskliit ·         Eesti Töötukassa
·         Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt ·         Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ·         FinanceEstonia MTÜ
·         Integratsiooni Sihtasutus ·         Mainor AS ·         SA Archimedes
·         Tallinna Ülikool ·         Tartu Ülikool ·         Teenusmajanduse Koda

 

Viimased uudised