Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Lõunaeestlase pilt.

Siseminister Lauri Läänemets saatis valitsuskabinetile Siseministeeriumi eestvedamisel valminud analüüsi ja ettepanekud varjumiskohtade loomiseks nii olemasolevate kui ka uute ehitiste baasil. Varjumiskohtade rajamine on aeganõudev protsess, mis võtab aastaid ning seega tuleks sellega edasi liikuda võimalikult kiiresti. 

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul pole viimastel aastakümnetel varjumiskohtade olemasolule sisuliselt tähelepanu pööratud, kuid muutunud julgeolekuolukorrast tingitult tuleb kiiresti hakata likvideerima pea 30-aastast võlga elanikkonnakaitses. „Pikaajaline võlg vajab tasumist. Räägime siinkohal inimeste elu ja tervise kaitsmisest ja valmisolekust kriisideks, kus sõltuvalt kriisi olemusest võib varjumiskoha olemasolu olla inimelude ja ühiskonna toimepidevuse aspektist määrava tähtsusega,“ lausus siseminister.

Olemasolev õigusruum varjumist ei reguleeri ning puuduvad seadused, mis sätestaks varjumiskohtadele konkreetsed nõuded või klassifikatsiooni, järelevalve ja vastutuse. Samuti puuduvad meetmed, mis suunaks varjumiskohtade planeerimist ja rajamist, selle finantseerimist, kasutuselevõtu otsustamist, ettevalmistusaega ja teisi olulisi aspekte. „Paraku puudub varjumiskohtade rajamiseks või selle toetamiseks ka igasugune püsirahastus,“ nentis Läänemets.

„Suures pildis oleme võtnud varjumise osas neli peamist eesmärki: esiteks luua õigusruum, mis reguleerib varjumiskohtade rajamise korraldamise põhimõtteid, ambitsiooni taset ja varjumiskohtade loomise visiooni; teiseks järjepideva ja koordineeritud püsirahastuse olemasolu; kolmandaks inimeste teadlikkuse kasvatamine elanikkonnakaitses; ning neljandaks varjumiskohtade rajamiseks vajalike meetmete rakendamine ning koostöö kõigi osapoolte vahel,“ selgitas siseminister.

Näiteks on üks siseministri ettepanekutest eraldada Päästeametile 15 miljonit eurot aastas korraldamaks taotlusvoorud, millega toetatakse korteriühistute varjumiskohtade loomist või kohandamist.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu sõnul võimaldaks selline toetusmeede hinnanguliselt igal aastal toetada 300-500 korteriühistut varjumistingimuste parandamiseks. „Enam kui pooled inimesed elavad kortermajades ja kodu peaks olema just esimene turvaline koht. Kui projekti rakendada ja rahastada järgmised kümme aastat, räägime ligi poole miljoni elaniku varjumistingimuste parandamisest,“ selgitas Tammearu.

„Praeguseks on Päästeamet märgistanud pea 100 avalikku varjumiskohta ligi 50 000 inimesele. Aasta lõpuks on eesmärk tähistada täiendavalt olemasoleva taristu baasil avalikud varjumiskohad vähemalt 100 000 inimesele,“ lisas Päästeameti peadirektor.

Varjumiskohtadena eristatakse avalikke, see tähendab kõigile inimestele mõeldud, koduseid ehk konkreetse hoone elanikele ja nende lähedastele mõeldud varjumiskohti, ning varjumisruume – näiteks vannituba. Lisaks olemasolevate hoonete kohandamisele on ettepanek edaspidi uued elamud ja avalikud hooned ehitada vastavalt varjumiskoha rajamisele loodavatele nõutele.

„Elanikkonnakaitse kontseptsioon saab toimida terviklikult ainult siis, kui meie elanikud on teadlikud, kuidas ühes või teises olukorras käituda. Lihtsustatult: nagu pole varjumiskohast ja sireenidest tolku, kui inimesed ei tea kuna ja kuidas sinna minna, pole kasu ka inimeste harimisest kui pole kohta, kuhu varjuda. Kogu tervik vajab strateegilist lähenemist ja vastavat rahastust, et Päästeamet koos partneritega saaks viia läbi laiapindseid koolitusprogramme elanikkonnakaitse teemadel: ohuteavitus, sireenid, evakuatsioon ja varjumine,“ ütles siseminister Läänemets.

Siseministeeriumi eestvedamisel valminud analüüsis antakse ülevaade varjumisega seotud varasemast tegevusest, hetkeolukorrast ja naaberriikide praktikast.

Ühtlasi esitatakse varjumiskohtade loomise põhimõtted, ohuhinnang ja ambitsiooni tase, varjumiskohtade loomise visioon, varjumiskohtadele esitatavate nõuete sisu, rahastamise võimalused, osapoolte kohustused, varjumiskohtade loomise ajaline perspektiiv, toetusmeetmed ja nende mõjud ning ettepanekud Vabariigi Valitsuse otsuseks.

Viimased uudised