Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Meremäe, Mikitamäe, Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga hääleõiguslikud inimesed otsustavad rahvaküsitlusel, kas valitsuse moodustatav Setomaa vald saab kuuluma Põlva või Võru maakonda.

Neljapäeva õhtul lõppeval küsitlusel päritakse vallaelanikelt, „kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?”.

Kolmapäeval e-hääletusega alanud rahvaküsitluse esimesel päeval tegi interneti vahendusel oma valiku kokku 11,2 protsenti 3172 hääleõiguslikust elanikust.

Kõrgem oli küsitlusaktiivsus esimesel päeval Võru maakonnas, kus Meremäel osales e-küsitluses 13,5 protsenti nimekirja kantud inimestest ja Missos 28 protsenti hääleõiguslikest, vahendas Võru maavalitsus Lõunaeestlasele.

Põlvamaa Värska vallas oli esimese päeva aktiivsus 10,4 ja Mikitamäel 7,2 protsenti nimekirja kantutest, teatas Põlva maavalitsus Lõunaeestlasele.

Viimastel päevadel sotsiaalmeedias ägedalt Põlvamaa poolt hääletama agiteeriv Põlva maavanem Igor Taro postitas neljapäeva ennelõunal Värska inimestele mõeldud ähvardava sõnumi pealkirjaga „Homsest Võrumaale?”

„E-hääletajate aktiivsus on Meremäel ja Luhamaal olnud nii palju suurem, et kui meie valdade inimesed täna [neljapäeval] jalgu kõhu alt välja ei võta, siis hommikul on Võrumaale minek,” postitas maavanem.

Võru maavanem Andres Kõiv ei ole sarnase kampaaniaga vastanud.

Põlva maakonnal ülekaal

Valitsus otsustas nädal tagasi, et Põlva ja Võru maavalitsusel tuleb Setomaa valla maakondliku kuuluvuse väljaselgitamiseks korraldada rahvaküsitlus, sest ministrid ei suutnud selles küsimuses valitsuse istungil üksmeelt saavutada.

Kokku kanti neljast vallast hääleõiguslike inimeste nimekirjadesse 3172 vähemalt 16-aastast elanikku. Neist 2064 elab Põlva maakonna Mikitamäe ja Värska vallas ning 1108 Võru maakonna Meremäe vallas ja Luhamaa nulgas.

Väikese Peetri rolli pandud Meremäe vallas käis neljapäeva keskpäeval vilgas töö, et kõik soovijad ikkagi saaksid küsitluses osaleda. Küladest oli käima pandud valla buss ning vallavolikogu esimees Arno Vares vedas isikliku autoga inimesi vallamajja hääletama.

„Meie vallas on palju vanu inimesi, kellel puudub võimalus ise kohale tulla, et küsitluses osaleda,” põhjendas Vares Lõunaeestlasele, kui oli vallamaja juurde sõidutanud ratastoolis mehe. „Valitsus otsustas väga lühikese ajaga korraldada küsitluse, kuid selle peale kas ja kuidas inimesed sellel osaleda saavad, ei mõeldud.”

Kodus hääletamist sellel küsitlusel inimestele ei võimaldatud.

Kahe esimese tunni jooksul oli Meremäe vallamajas sedeliga hääletamas käinud ligi sadakond inimest ning neid vooris lõunatunnil aina juurde.

„Terve Miikse küla mahtus auto peale ära,” naljatles Opel Vectraga vallamaja juurde saabunud Leo koos mitme kaaslasega.

Leo sõnul valis ta maakonna, millega on rohkem seotud, kuid nentis, et tema igapäevast elu võimalik maakonnavahetus ei mõjuta.

Küsitluse korraldamine on suur pettumus

Setomaa valdade liidu esimees Margus Timmo sõnul oli setode soov saada oma vald, kuid selle maakondliku valiku oleksid nad soovinud jätta vabariigi valitsuse otsustada. „Me oleks leppinud valitsuse otsusega,” kinnitas ta.

Seetõttu oli küsitluse korraldamine maakondliku kuuluvuse väljaselgitamiseks Timmo sõnul suur pettumus. „Aga ükskõik, millises maakonnas me jätkame, me peame sõbralikult läbi saama.”

Timmo sõnul teeb käimasolev rahvaküsitlus ühele poolele setodele igal juhul haiget. „Kas Võru või Põlva – ühele vallale on emb-kumb valik valulik. Loogiline olnuks kuulumine Võru maakonda,” lausus ta.

Küsitlustulemused peaksid selguma neljapäeva hilisõhtul.

ARVED BREIDAKS

Värska vallavolikogu liige Toomas Valk on seisukohal, et Setomaa vald peaks mitmel põhjusel kuuluma Võru maakonna koosseisu ning kavatseb nõnda ka kolmapäeval algaval rahvaküsitlusel hääletada.

„Olen selle poolt, et Setomaa vald oleks osa Võru maakonnast. Miks nii?” kirjutas Valk esmaspäeva ennelõunal Facebookis.

Selgituseks tõi Valk välja neli-viis põhjendust, märkides ära Setomaa valla geograafilise asendi, Võru kui tugevama maakonnakeskuse, Võru maakonna suurema tuntuse ning hajutas ühtlasi kartusi, et seto kultuuri ootab Võrumaa külge kuuludes hääbumine.

„Osa Setomaast kuulub ka praegu Võru maakonda ja ma ei ütleks, et sealsed setod kuidagi kannataksid võro kultuuri rõhumise all,” kirjutas Valk. „Minu jaoks on tunnetuslikult näiteks Võru maakonda kuuluv Obinitsa tugevam seto kultuuri ja kommete edasikandja kui Põlva maakonna Mikitamäe.”

Geograafia räägib Võru kasuks

Esmase põhjusena, miks Setomaa peaks kuuluma Võru maakonda, tõi Valk välja geograafilise asendi.

„Vaadates kaarti on näha, et kui Setomaa vald kuuluks Põlva maakonda, oleks Põlva maakonna kuju äärmiselt ebaloomulik, Luhamaa jääks maakonnast eraldi lahustükina ning ainuke praegustest seto valdadest, kellel oleks Põlva maakonnaga ühine piir, oleks Mikitamäe vald,” kirjutas Valk.

Võru linn sobib tema hinnangul setode vallale maakonnakeskuseks samuti paremini, sest kuigi see asub Värskast või Mikitamäelt vaadates kaugemal kui Põlva, jääb Põlva Meremäelt vaadates 56 ja Luhamaalt teed alustades 60 kilomeetri kaugusele.

„Juhul kui Meremäe ja Luhamaa inimestel peaks olema asja maakonnakeskusesse, siis neil on Põlvasse käimine palju tülikam ja kaugem kui Värska ja Mikitamäe inimestel Võrru käimine,” märkis Valk.

Võru kui setode maakonnakeskuse kasuks räägib ka kunagise kreisilinna suurus.

„Võru on Kagu-Eesti ajalooline keskus ja minu arvates tugevama arengupotentsiaaliga kui Põlva,” kirjutas Valk. „Näiteks on Võru linn suutnud enda ümber koondada korraliku tööstuspargi, mis toetab kogu maakonna arengut. Võru maakonnakeskuses elab ka enam kui kaks korda rohkem inimesi kui Põlvas.”

Põlva ja Võru maavalits korraldavad valitsuse korraldusel 12. ja 13. juulil Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallas ning Misso valla Luhamaa nulga külades rahvaküsitluse, selgitamaks välja, kas kohalikud inimesed eelistavad Setomaa valla liitmist Põlva või Võru maakonnaga. Valitsus ise selles küsimuses kokkuleppele ei jõudnud.

Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?” vastusevariantidega „Põlva maakonda” ja „Võru maakonda”.

Küsitlusest on õigus osa võtta vähemalt 16-aastasel asjasse puutuvate valdade elanikel.

ARVED BREIDAKS

 

SAMAL TEEMAL: Setomaa valla maakondlik kuuluvus läheb rahvahääletusele

Valdade sundliitmise asjus läbi viidud rahvaküsitlustel Võru ja Põlva maakonnas anti valitsusele üheselt teada, et välja pakutud valdade meelevaldse liitmise plaan ei sobi kohalikele. Ei neile, keda kavatsetakse liita, ega ka neile, kelle külge tahetakse liita.

Võrumaal esmaspäeval lõppenud rahvaküsitlus nn Suur-Võru valla sundmoodustamise kohta andis igas küsitlusega haaratud vallas vastuseks veenva EI. Otepää piirist Setumaani ulatuva valla loomise vastu olid nii sundliidetavate Antsla-Urvaste ja Orava-Vastseliina valla inimesed kui ka Lasva, Sõmerpalu ja Võru valla elanikud.

Ühelt poolt on pilt selge: inimesed ei kujuta ette, et nii suur vald võiks Võrumaal sündida. Mitte et see võimatu oleks, sest Lõuna-Võrumaal on just nimelt selline laiaks venitatud Rõuge vald ju loodamas. Tõsi, inimesi on lõunapoolsetes valdades tublisti vähem, kui Võrumaa põhjapoolses osas.

Keerulisemaks läheb siis, kui püüda mõista, mille vastu Suur-Võru vastased maakonna mõlemas servas ja keskosas konkreetsemalt on. Kuna valitsus oli ette pannud tehte kolme liidetavaga (Antsla-Urvaste + Lasva-Sõmerpalu-Võru + Orava-Vastseliina), siis ei ole päriselt selge, kas näiteks Oraval olid inimesed vastu sellele, et neid tahetakse liita Võru vallaga või oldi vastu hoopis sellele, et nad ka Antsla ja Urvastega ühte valda pannakse.

Orava vallas on haldusreformiga seoses korraldatud nüüdseks kaks rahvaküsitlust, mis on andnud erinevaid tõlgendusi võimaldavad tulemused. Talvel, kui küsiti liitumise kohta Vastseliinaga, oli enamik küsitluses osalenuid selle poolt, et ühineda Vastseliina valla ja Võru maakonnaga. Kuigi oli ju teada, et kahe valla ühendamine on ainult pool rehkendust, sest 5000 elaniku piir jääb neist liiga kaugele, et loota valitsuselt erisust.

Aprilliküsitlus aga andis Oraval tulemuseks, et liitumine Võru vallaga pole nende jaoks vastuvõetav. Kas tuleks järeldada, et Orava valla inimestel on Võru maakonnaga ühinemise soov üle läinud? Või hääletati seal selle vastu, et Võru vallaga plaanitakse ka liita Antsla, kellega koos läheks Võru vald liiga suureks?

Mikitamäe ei taha Võrumaale

Rahva arvamus jääb segaseks ka Mikitamäe vallas, kus eelmisel nädalal korraldatud teine rahvaküsitlus Setomaa valla asjus andis vastupidise tulemuse, kui jaanuaris korraldatud küsitlus. Kui talvel hääletas Mikitamäel enamik inimesi Setomaa vallaga ühinemise poolt, siis aprillis oli enamik hoopis selle vastu.

Uus küsitlus korraldati põhjusel, et jaanuaris ei olnud teada valitsuse plaan liita loodav Setomaa vald Võru maakonnaga, samas kui nii Mikitamäe kui Värska asuvad praegu Põlvamaal ning mõned külad kippusid hoopis Räpinaga ühinema.

Hirm Võrumaaga liitumise ees oli küllap ka põhjus, miks Mikitamäel nüüd sedavõrd resoluutne EI Setomaa vallale anti. Tõsi, teise rahvaküsitluse osalusprotsent oli tublisti väiksem, kui talvisel küsitlusel, mis vähendab selle autoriteetsust.

Kuna haldusreformi küsitlused on sundliitmiste staadiumis valitsusele üksnes soovitusliku iseloomuga, võib küsida, kas neil oli üldse mingisugune mõte? Eriti kui selle tulemusena saadakse üksnes teada, mida inimesed ei taha, selmet uurida, mida inimesed tahavad.

Mida inimesed tahavad, on volikogud juba eelmisel aastal välja öelnud. Kui aga teadmine, mida inimesed tegelikult tahavad, pole valitsusele vastuvõetav, pole mõtet küsitlustega ka demokraatia maskeraadi korraldada.

ARVED BREIDAKS

VAATA LISAKS:

RAHVA HÄÄL: Suur-Võru vallale öeldi kindel EI

Värska naabrid punnivad Setomaa valla loomisele vastu

Riigihalduse minister Mihhail Korb teeb Meremäe, Mikitamäe, Värska valla ning Luhamaa nulga elanike rahvaküsitluse tulemuse põhjal valitsusele ettepaneku luua Setomaa vald.

„Mul on hea meel, et nii suur hulk inimesi tuli kaasa minu algatusega viia Setomaal läbi küsitlus,” teatas Korb esmaspäeval.

Hääletamas käis üle 57 protsendi inimestest, mis on haldusreformi küsitluste rekord. „Aktiivne osavõtt haldusreformi küsimuses näitab, et elanikud tähtsustavad väga oma kultuurilist eripära,” lisas Korb.

„Nüüd on küsitluse tulemus selge ja teen selle põhjal valitsusele ettepaneku Setomaa valla moodustamiseks,” kinnitas minister.

Ajaloolise Setomaa valdade elanikud Eesti pool kontrolljoont said neljapäevast pühapäevani avaldada arvamust, kas nad toetavad Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks.

Küsitlusest võttis osa 1836 inimest, mis tähendab, et hääletusaktiivsus oli 57,5 protsenti. Setomaa valla moodustamiseks anti kokku 1412 poolthäält ehk 76,9 protsenti. Kõige rohkem oli pooldajaid Värska vallas – 94,5 protsenti.

Lõunaeestlane

Küsitlustulemused Setomaal

Kas toetate Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks?

PIIRKOND EI JAH
Meremäe 230 358
Mikitamäe 142 310
Värska 37 651
Luhamaa 9 93
KOKKU 418 1412

Allikas: rahandusministeerium

 

Võru ja Põlva maavalitsus korraldavad 26.-29. jaanuaril Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallas ning Misso valla Luhamaa nulga külades rahvaküsitluse Setomaa vallaks ühinemise teemal.

Kuna Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallavolikogud ei esitanud 1. jaanuariks haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlust, soovitas haldusreformi piirkondlik komisjon valitsusel teha ettepanek Setomaa valla moodustamiseks.

Rahvaküsitlus peab näitama, kas kohalikud inimesed soovivad kolme valla ühinemist, kellega senise plaani järgi liidetaks ka Misso valla Luhamaa nulga külad.

„Kutsun piirkonna iga elanikku küsitlusel osalema. Iga inimese arvamus on oluline: mida rohkem on küsitlusele vastajaid, seda kaalukam on tulemus,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Valitsus tahab parima otsuse tegemiseks teada, mida kohalik rahvas arvab.“

Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks?” Vastusevariandid on: „jah” ja „ei”, teatas Võru maavalitsus.

Küsitluspunktid asuvad Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallamajas, samuti Obinitsa külakeskuses ja Luhamaa nulgas Collade tolliagentuuris. Elektrooniliselt saab hääletada maavalitsuse veebilehe voru.maavalitsus.ee kaudu ning veebikeskkonnas VOLIS aadressil www.volis.ee.

Lõunaeestlane


Warning: Undefined array key "pages" in /data01/virt43547/domeenid/www.lounaeestlane.ee/htdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181