Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 10 Värska Kultuurikeskuses algav XII Seto Kongress keskendub setode olukorrale pärast haldusreformi, kus muutuvad omavalitsus, maakonnapiirid ja seni tähtsat rolli etendanud Setomaa valdade liit.

Tegu on kõige laiapõhjalisema setode esinduskoguga, mille esimesed kogunemised toimusid Petseris.

„Seto Kongress om õga seto võimalus. Mul om süämest hüä miil, et Seto inemistõl om sääne võimalus, midä tõistõl Eestimaa elänikõl olõ-i,“ ütles Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanem Urmet Itse. „Ma tiiä, õt Seto inemistõ hulgah ja Setomaal eläs pall´o nuid, kiä’ huulva’ vai tundva’ murõht Setomaa, seto keele ja kultuuri, haridusõ peräst. Kiä’ tahtva’ vai olõsi’ valmis ummi mõttit vällä ütlemä ja panustama tuu jaost, õt mi kiil ja kultuur eläsi’ ja mi elokotus muutusi’ järest parembast, luudus püüsüsi’ puhtana jne. Tuuperäst ma oodagi s´oo aasta kongressilõ rohkõlt saadikit, õt tuu om just tuu kotus, koh saasi’ ja tulõ vällä’ kõnõlda’ süäme pääl olõvit murrit, mõttit, tetä’ as´alikkõ ettepanõkit, löüdä’ hindä mõttilõ poolõhoitjit ja läbi vanõmbidõ kogo ka nuid mõttit eis’ ello viiä’.“

Kongressil on kavas ettekanded setode olukorrast – rõõmudest ja muredest. Teiste hulgas astuvad rahva ette näiteks Siberi ja Petseri setode esindajad. Ettekande peavad Setomaa ülemsootska Piret Torm-Kriis, folklooriuurija Õie Sarv, Vabaõhumuuseumi peavarahoidja Elvi Nassar, Kesk-Eesti setode ühendaja Maria Noormets, Põlva seto seltsi asutaja Maria Rahasepp, Setomaa valdade liidu eestvedajad Aare Hõrn ja Margus Timmo. Samuti esinevad välis- ja siseministeeriumide esindajad üle Eesti-Vene kontrollijoone liikumisest ja viisadest.

Viimase maavanema tervituse teeb XII Seto Kongressile ametist lahkuv Põlva maavanem Igor Taro. „Vähem kui nädala pärast saab teoks eelmise Seto Kongressi otsus ühise Setomaa omavalitsuse moodustamisest. Pole võimalik ületähtsustada kolme aasta eest tehtud kongressi otsust selle tulemuse saavutamisel, kuna vallad ei saanudki lõpuks omavahel kokkuleppele. Eesti Vabariigi haldusalas oleva setode ajaloolise territooriumi liitmine üheks tervikuks oli haldusreformis ainuõige tee. Toetasin seda ettepaneku esitamisega valitsusele.“

Seto Kongress on kord kolme aasta järel kogunev setode esinduskogu, kuhu saavad delegaate esitada kõik Setomaa külad ja organisatsioonid ning samuti setode ühendused väljastpoolt Setomaad.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised