Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

rõuge nimemonument

Rõuge vald edastas info seoses koroonaviirusega. Ühtlasi anti teada, et praegu pole veel teateid, et Rõuge vallas oleks keegi nakatunud.

Rõuge valla esialgne kahe nädala plaan näeb välja selline:

 • Koolid on suletud kuni 27. märtsini, õppetöö toimub elektrooniliselt ja distantsilt. Paneme vanematele südamele, et kooliväliselt toimuvasse koduõppesse tuleb suhtuda kohusetundlikult, tegu pole puhkuse ega vaheajaga. Lapsed peavad olema kodus, mitte käima üksteisel külas ega liikuma väljas kampadena, külastama poode vms. Hoiduda tuleb kokkupuudetest teiste inimeste, eriti eakatega. Lapsed ja eakad on meie kõige haavatavam osa elanikkonnast, hoiame neid!

Kogu õppetöö korraldust puudutava info asjus palume pöörduda otse koolide juhtide poole:
– Sirje Pihelgas (Misso kool) – 5373 1688
– Urmas Veeroja (Haanja kool) – 517 4578
– Toomas Raju (Rõuge kool) – 510 4900
– Aive Adler (Varstu kool) – 528 8150
– Maarika Niidumaa (Mõniste kool) – 521 5143

 • Igas valla lasteaias on avatud n-ö valverühm, kuigi võimalusel palume lapsed koju jätta. Aeda toodud lapsed peavad olema terved.

Rohkem infot lasteaedade töökorralduse kohta samuti juhtidelt:
– Sirje Pihelgas (Misso lasteaed) – 5373 1688
– Urmas Veeroja (Haanja lasteaed) – 517 4578
– Ene Mõttus (Rõuge lasteaed) – 5564 7859
– Aive Adler (Varstu lasteaed) – 528 8150
– Maarika Niidumaa (Mõniste lasteaed) – 521 5143

 • Kõik Rõuge Koostöökeskuse septsialistid osutavad teenust distantsilt nii telefoni kui e-posti kaudu.
  Rohkem infot: Rõuge Koostöökeskuse juht Maie Oppar (513 8321). Teiste koostöökeskuse spetsialistide kontaktid leiab valla kodulehelt aadressilt https://rouge.kovtp.ee/tugiteenused.
 • Suletud on ka kõik valla noorteasutused, huviringe ei toimu.
  Rohkem infot: Rõuge valla noorsootöö spetsialist Airi Parv (5340 3309, noorsootoojuhataja@rauge.ee).
 • Avalikud üritused rahvamajades jäävad ära või lükkuvad edasi, huviringid ei toimu.
  Meie rahvamajade kontaktandmed leiab valla kodulehelt aadressilt https://rouge.kovtp.ee/rahvamajad.
 • Rõuge valla hooldekodudes ja sotsiaalkeskuses on täielik külastuskeeld.
  Infot oma lähedaste tervise kohta saab otse asutustest:
  – Mõniste hooldekodu Pihlakobar – 789 1240, 5855 6606, monistehooldekodu@rauge.ee
  – Rõuge hooldekodu – 785 9366, 524 3187, hooldekodu@rauge.ee
  – Misso sotsiaalkeskus – 785 6144, 5340 3744, missosotsiaal@rauge.ee
 • Piirkondade sotsiaaltranspordi ringid jäävad ära, palume transpordiabi asjus suhelda otse oma piirkonna sotsiaaltöötajatega (kontaktid allpool).
 • Rõuge valla raamatukogud on avatud. Ajal, mil ringi liikumine pole soovitatav, julgustame terveid inimesi siiski raamatukogudest läbi astuma ning endale võimaliku kodurežiimi ajaks väärtuslikku lugemisvara kaasa võtma.
 • Suure Munamäe vaatetorn on külastajatele suletud.
 • Rõuge vallamaja ja teenuskeskused on avatud, vajadusel ja võimalusel teevad ametnikud kaugtööd. Palume kodanikel kaaluda tõsiselt vallaametnike vastuvõtule tuleku vajadust ning võimalusel kasutada e-riigi teenuseid või suhelda meiega telefoni ja e-posti teel (kontaktid leiate valla kodulehelt ning viimasest valla ajalehest).

Rõuge valla esmased ja olulisemad kontaktid on järgmised:

Osakondade juhatajad:

Sotsiaaltöö spetsialistid:

Vajadusel võtke ühendust meie teiste spetsialistidega: https://rouge.kovtp.ee/kontaktid.

Mida vähem on inimkontakte, seda vähem haigus levib – sellest on lähtunud oma otsustes vabariigi valitsus. Säilitame rahu ja võtame liikvel olevat infot mõistusega, usaldame spetsialiste ja järgime juhiseid.

Viimased uudised