Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Riigikohus

Riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, mis pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.

„Kaasuskonkurss annab noorele inimesele hea võimaluse arendada argumenteerimisoskust ning lahendada kaalutletult ja väärtuste põhiselt elus esile kerkivaid vaidlusi,“ ütles riigikohtunik ja kaasuskonkursi žürii esimees Kalev Saare.

Konkursil osalejad saavad valida kolme elulise juhtumi seast. Muu hulgas on võimalik arutleda selle üle, kas sõbra tohib luku taha keerata, et takistada teda alkoholi tarbimast (kriminaalkaasus) ning otsustada, kellele peaks jääma õigus, kui politsei on eriolukorra ajal sisenenud jõuga korterisse, et pidu laiali saata (halduskaasus). Tsiviilkaasus viskab aga õhku küsimuse, kas saab vastutusele võtta ettevõtjat, kes on sotsiaalmeedias teise firma kohta valeinfot levitanud.

Konkursikaasuse lahendus tuleb vormistada sarnaselt kohtuotsusele: esitades kõigepealt mõlema poole argumendid ning tuues seejärel välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. On ka teine võimalus – vaidluse võib lahendada loovas vormis, nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Oluline on, et võistlustöödest tuleks hästi esile konkursil osaleja õiglustunne ja väärtushinnangud.

Õpilastöid ootab Riigikohus hiljemalt 14. novembriks 2020. Konkurss on suunatud eeskätt 9.–12. klassile, kuid kätt võivad proovida ka nooremad. Parimate tööde autoreid tunnustatakse Riigikohtu aastapäeval jaanuaris 2021. Täpsemalt saab konkursitingimusi ning selleaastaseid kaasusi vaadata kaasuskonkursi veebilehelt. Eelmisel aastal laekus konkursile 118 tööd, millest parimad leiab siit.

Tänavu toimub kaasuskonkurss juba 16. korda ja on pühendatud Riigikohtu 101. sünnipäevale. Kaasuskonkursi väljakuulutamine on osa õigusemõistmise nädalast, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Viimased uudised