Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Pexels

Reitinguagentuur Standard and Poor’s (S&P) langetas Eesti reitingu ühe astme võrra tasemele A+, reitingu väljavaade on stabiilne.

 Eesti reitingut toetavad endiselt tugevad institutsioonid ning tugev majandus- ja eelarvepoliitika, nagu ka kuulumine Euroopa Liitu ja NATOsse. Samuti toob agentuur positiivsena välja jätkuvalt madala võlakoormuse.

Eesti väikest ja avatud majandust mõjutavad keskpikas plaanis Venemaa pikaleveninud sõda ja geopoliitilised riskid laiemalt – mõjud on nii riigirahandusele, majanduskasvule kui välisele konkurentsivõimele.

Agentuur prognoosib, et sel aastal Eesti majandus nõrga välisnõudluse tõttu veel marginaalselt kahaneb ja pöördub taas kasvule järgmisel aastal. Majanduskasvu eelduseks on välisnõudluse taastumine selle aasta lõpus ja tarbimise tõus inflatsiooni languse jätkudes. Aastatel 2025–2027 kasvab majandus S&P hinnangul keskmiselt veidi alla 3 protsendi.

Eesti majanduse kiratsemise põhjustena toob agentuur välja meie majanduse eripärad. Puidutöötlemissektorit on mõjutanud nõrk nõudlus peamistelt Põhjamaa turgudel ja häired tarneahelas, kus vajaminev saadi varem Valgevenest. Lisaks mõjutas Eesti transpordisektorit idasuunalise transiidi katkemine ja põlevkivienergeetikasektorit nõrgestasid madalad hinnatasemed. Tugev on selle eest olnud IKT-sektor.

Suurenenud kaitsekulutused avaldavad survet eelarvepositsioonile, meie hetke konkurentsivõime võib pärssida eksporti ja mitmete riskide tõttu võivad väheneda välismaised otseinvesteeringud, see lükkab kokkuvõttes edasi majanduskasvu taastumise COVID-i eelsele tasemele.

Reitingu stabiilne väljavaade peegeldab S&P ootust, et Venemaa sõda ei laiene NATO liikmesriikide territooriumitele. See võtab keskpikas vaates arvesse ka erinevaid riske, mis on seotud nii kulude kasvu kui maksulaekumisega geopoliitiliste arengute tulemusel, samuti välisinvestorite võimalikku käitumist. Neid riske tasakaalustab aga prognoositav tsükliline majanduse taastumine tugevama sise- ja välisnõudluse ning lõdvema rahapoliitika toel. See omakorda eeldab agentuuri hinnangul senise eelarvepoliitikaga jätkamist koos kohaste meetmetega eelarvepuudujäägi kontrolli alla saamiseks.

Agentuur prognoosib, et töötuse määr tõuseb 2024. aastal 7,6 protsendini, mis on jätkuvalt väga mõõdukas kasv Eesti pikaleveninud majanduslanguse kontekstis ja valdavalt sektoripõhine. Tööturu jahenemine aitab vähendada ka survet palgakasvule.

Inflatsioon aeglustub 2024. aastal 3,3 protsendile, kuid jääb euroala keskmisest kõrgemale kuni 2027. aastani.

Eesti valitsussektori puudujäägiks prognoosib agentuur 2024. aastal veidi üle 3 protsendi sisemajanduse koguproduktist, mis kasvab 2025. aastal 3,5 protsendini ning langeb alla 3 protsendi SKPst aastatel 2026-2027.

Pangandussektor on S&P hinnangul tugevatel alustel piisava likviidsuse, madala viivislaenude taseme, hea kasumlikkuse ning kapitaliseerituse tasemega.

Reitingu langetamiseni võiks agentuuri sõnul viia see, kui Venemaa sõja tagajärjed kujunevad oodatust suuremaks, avaldades negatiivsemat mõju riigirahandusele ja majanduskasvule koos täiendavate julgeolekuriskidega.

Reitingut tõstma on agentuur valmis juhul kui sõjast tulenevad riskid taanduvad koos majanduse väljavaadete, välisinvesteeringute ja eelarvepositsiooni paranemisega.

Viimased uudised