Tel. 5897 3482‬
info@lounaeestlane.ee

Oodatud on taotlused kogu Põlvamaad ja kaugemaidki piirkondi haaravate kultuurisündmuste korraldamiseks; Põlvamaa kultuuripärandit, inimesi ja olulisemaid kultuurisündmusi tutvustavate trükiste väljaandmiseks; kultuurialaste välissuhete loomiseks ja arendamiseks; kultuuri valdkonna koostööprojektide jaoks ning maakondlike kultuurikollektiivide tegevuste toetamiseks.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 2018. aasta eelarvest eraldatakse kultuuri valdkonna edendamiseks orienteeruvalt 17 000 eurot, millest ligikaudu poole moodustavad rahastatavad kultuuriprojektid. Täpsem eelarve ja toetatavad projektid selguvad käesoleva aasta märtsikuuks.

2017. aastal toetas Põlvamaa Omavalitsuste Liit kultuuri valdkonda 18 760 euroga. Sellest 8260 euro ulatuses toetati erinevaid kultuuriprojekte, 2600€ eest maakondlikke kultuurikollektiive, 1200 euroga žanripäevi ning 6700 euroga Põlvamaa mainesündmusi.

Traditsiooniliselt on Omavalitsuste Liidu kultuuri valdkonna rahaliste vahenditega toetatud näiteks Põlvamaa Kultuuripärli väljaandmist, kultuurikalendrite trükkimist, maakonna žanripäevade korraldamist, Põlvamaa Kultuuri Koostöökogu tegevusi. Viimastel aastatel on prioriteetsemaks muutunud ka Põlvamaa mainesündmuste toetamine.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. veebruar 2018. Taotlusvormi leiab Omavalitsuste Liidu kodulehelt. Taotlused tuleb saata e-postil polvamaa@polvamaa.ee (märgusõnaks „kultuuriprojekt 2018“) või paberkandjal esitada aadressil Kesk 20, 63308 Põlva.

Kommentaarid

Viimased uudised