Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Piiriveere Liideri 2018. aasta II taotlusvoor oli avatud 1.-17. detsember kahele toetusmeetmele – elukeskkonna arendamine (meede 1) ja ühistegevuse arendamine (meede 3.1). Nimetatud kahte meetmesse esitati kokku 22 projektitaotlust, küsides toetust 216,1 tuhat eurot.

Käesolevaks vooruks kinnitatud eelarve on ligi 437,3 tuhat eurot. Võrreldes viimaste taotlusvoorudega on taotlejate arv elukeskkonna arendamise meetmes suurenenud, ühistegevuse arendamise meetmes püsinud samal tasemel. Ligi 40 protsenti vooru taotlejatest pole varem Piiriveere Liiderist toetust saanud.

Elukeskkonna arendamise meetmesse esitati kokku 19 investeeringuprojekti, millega kokku küsitakse toetust ligi 161 tuhat eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 10 tuhat eurot.

Ühistegevuse projekte laekus kokku kolm, millega kokku taotletakse erinevate organisatsioonide ühistööks ligi 55,1 tuhat eurot. Nimetatud meetmes on maksimaalselt lubatud toetussumma 20 tuhat eurot.

Taotlusvooru tulemused selguvad hindamiskomisjoni töö tulemusel tuleva aasta veebruarikuus. Ettepanek projektide toetamise osas edastatakse PRIAle hiljemalt 8. märtsil 2019.

Viimased uudised