Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Maksu- ja tolliameti tellimusel läbi viidud maksutahte uuringust selgus, et 91 protsenti Eesti elanikest tunneb, et maksude maksmine on nende kui kodanike tähtis kohustus ning 90 protsenti inimestest mõistab, et maksude eest saadakse riigilt vastu teenuseid. Hinnangud MTA usaldusväärsusele ja efektiivsusele on jätkuvalt kõrged.

„Maksusüsteemis ei ole viimastel aastatel suuri muutusi olnud. See on inimestele tuttav ja maksutahe, mille üks osa on teadlikkus, seega kõrge,“ sõnas maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi.

2022. aasta maksutahte uuringust selgus, et 93% elanikest maksab kõik maksud enda sõnul alati korrektselt ära ning 96% maksab need enda sõnul alati õigeaegselt. 88% inimestest teab, kuidas makse maksta ja mille pealt peab makse tasuma (nt palgalt, lisatulult jms) ning 90% teab, et maksude eest saadakse riigilt vastu teenuseid. Siiski, 20% elanikest arvab, et maksude tasumist on lihtne vältida.

„Üks olulisemaid tulemusi uuringust, mida peame oma järgmise aasta tegevuste planeerimisel arvesse võtma, on seos maksutahte ja majandusliku elujärje vahel. Mida raskem on inimestel, seda ahvatlevam tundub maksukohustusest kõrvale hoidmine. See saab eriti määravaks majanduslanguse perspektiivis,“ lisas ta.

Nii nagu varasemalt, on ka 2022. aastal saanud MTA kõige kõrgemad hinnangud asutuse usaldusväärsusele ja efektiivsusele, kõige enam on paranenud hinnang koostööle ja inimeste juhendamisele suunatusele.

„Kõige enam on paranenud hinnang meie koostöövalmidusele ja klienditeeninduses võetud juhendavale suunale. See näitab, et nõustav ja toetav lähenemine meie klienditoe poolt on vilja kandnud ning maksu- ja tolliameti poole pöörduvad inimesed tunnevad, et koostöö laabub. Võime Eesti inimeste hinnangutega igati rahule jääda, see on sihipärase töö tulemus ja seda tuleb jätkata,“ ütles Uukkivi.

Maksutahte uuringut viiakse MTA tellimusel läbi juba viiendat aastat, seekord oli uuringu läbiviijaks KantarEmor ning kokku küsitleti 1329 elanikku.

Maksutahte uuringu eesmärk on välja selgitada 15–74aastaste Eesti elanike hoiakud ja uskumused maksude maksmise, MTA, maksualaste normide, riskide ja karistuste ning Eestis kehtiva maksusüsteemi osas. Uuring võimaldab hinnata viimaste aastate jooksul toimunud arenguid võrdluses aastatel 2018–2021 läbi viidud maksutahte uuringu tulemustega ning annab seeläbi MTA-le sisendi valdkonna edasiseks arendamiseks.

Uuringuga on võimalik tutvuda MTA veebilehel.

Viimased uudised