Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rahandusministeerium otsustas teisipäeval pikendada Eesti Linnade ja Valdade Liiduga 2017. aastal sõlmitud rahastuslepingut, toetamaks kohalikke omavalitsusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tegevuste korraldamisel. Poolte ühine seisukoht on, et omavalitsustel tuleks küberturvalisuse huvides koostöös riigiga valdkonnale kiirkorras tähelepanu pöörata.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul valitseb suuremates omavalitsustes IT-teenuste vallas täna rahuldav olukord, ent üleüldine pilt näitab, et hädavajalik on omavalitsuste IT teenuste juhtimisega seotud kompetentse oluliselt tugevdada. „Alles hiljuti tabasid riigi institutsioone vaenulikud küberrünnakud, mille eest ei ole kaitstud ka meie omavalitsused. IT-teenuste juhtimine peab muutuma ühtlaselt tugevaks ja katma kõiki omavalitsusi. Omavalitsused vajavad kiiresti digipööret ja just infoturbe seisukohast on see täna kriitilise tähtsusega,“ sõnas minister.

„Rahandusministeerium toetab rahaliselt liidu juures tegutsevat omavalitsuste IT koordineerimise tegevust, ent vajalikud oleksid valdkondlikud toetusmeetmed omavalitsutele. Kõige tähtsam on aga linnade ja valdade endi motivatsioon asjaga tegeleda,“ märkis Solman. „Omavalitsused peavad ise teadvustama, et nende pakutavate teenuste jätkusuutlikkuse võti peitub IT võimekuses – see, et kasutusel oleksid kaasaegne taristu ja keskkonnad, valdkonda koordineeriksid pädevad spetsialistid, e-teenused oleksid kohalikele inimestele kättesaadavad ning süsteem oleks turvatud.“

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul on täna tehtud kõik endast olenev, et omavalitsusi toetada. Lepingu vahenditest on teostatud infosüsteemide väikearendusi, tehtud taristu töid, koostatud omavalitsuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengukava 2020-2023, läbi viidud analüüse, korraldatud koolitusi, nõustamisi jm. „Omalt poolt saame tegevustega jätkata, võtmetähtsusega on omavalitsuste digioskuste ja pädevuste suurendamine, küberturvalisusega seotud teemad ning kaasaegsete stardardlahenduste väljatöötamine.“

„Meie analüüsid näitavad, et kohalike omavalitsuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas on vaja suuremat süsteemimuutust, valdkond peab saama rohkem tähelepanu. See nõuab osapoolte rahalist panust, mis tähendab rahastust ka Euroopa Liidu 2021-2027 struktuurimeetmete perioodi vahenditest,“ tõi Trei välja. Mõistlik oleks tellida infosüsteemide arendusi ja IT teenuseid omavalitsuste koostöös keskselt, mitte igaüks eraldi. Vaadates maailmas toimuvat, on valdade ja linna infotehnoloogilise taseme tõstmine ajakriitiline,“ märkis ta.

Täpsem info omavalitsuste IT valdkonna koordineerimise kohta:
https://www.elvl.ee/kov-it-koordineerimine.

Viimased uudised