Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ja esitas Riigikogule menetlemiseks eelnõu, millega töötuskindlustushüvitise maksmise kestus muutuks tulevikus automaatselt, sõltuvalt olukorrast tööturul. 

  • Eelnõu kohaselt makstakse töötuskindlustushüvitist pikemalt, kui olukord tööturul on halb ja töötute arv kasvab.
  • Kui tööd on lihtsam leida ja töötute arv madal, makstakse hüvitist nii kaua, kui taotlemise hetkel on määratud nö baasperioodiks.
  • Hüvitise maksmise periood pikeneb automaatselt ning töötu selleks ise midagi tegema ei pea.

„Kriiside ajal on inimestel raskem tööd leida ja töötukassa saab siin tulla appi, makstes hüvitist pikema perioodi jooksul – nii säilib inimesel sotsiaalne kaitse ja sissetulek. Lühem periood majanduse tippaegadel soodustab jällegi kiiremat tööle naasmist,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Majandusekspertide ja sotsiaalpartneritega koostöös välja töötatud tingimused võimaldavad töötuskindlustushüvitise maksmise perioodi pikendada automaatselt nii, et inimene selleks midagi tegema ei pea.“

„Tööandjate jaoks on oluline, et töötuskindlustuse mudel toetaks inimeste püsimist tööturul ning, et töötukassa ressursid oleksid võimalikult sihipäraselt kasutatud. Toetusmeetmed peaks toetama kiirelt tööle naasmist ning tagama kõrge tööhõive. Kuna uus mudel on majandustsüklitega tugevamas seoses, on alust arvata, et süsteem muutub seeläbi ka paremaks,“  ütles Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas.

„Töötaja vajab töötukassas arvel oleku ajal kindlustunnet, et uue ametikoha otsingu ajaks on tagatud toimetulekuks piisav sissetulek – söögi, elektri või näiteks gaasi tarbimise eest on vaja tasuda igakuiselt. Planeeritava töötuskindlustushüvitise arvutamise mudeliga on ebamäärasus tuleviku osas viidud tasemeni, mis vastavalt majandusolukorrale kas kiirendab tööle naasmist või annab piisava ajapuhvri pikemaajalisteks otsinguteks. Töötushüvitise määramise põhimõtted peavad siinjuures olema lihtsalt mõistetavad ning makseperiood ette arvatav ka arvel oleva inimese enda jaoks,“  rääkis  Ametühingute Keskliidu juht Jaan-Hendrik Toomel.

Töötuskindlustushüvitise taotlemisel määratakse hüvitise maksmise baasperiood vastavalt inimese  töötuskindlustusstaaži pikkusele. Eesti Töötukassa arvutab registreeritud töötute arvu välja iga kuu alguses. Enne hüvitise maksmise perioodi lõppemist võrdleb Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu tulemust varasema perioodi keskmise töötute arvuga.  Võrdluse tulemusena selgub, kas töötuskindlustushüvitise maksmise periood pikeneb või mitte. Hüvitise maksmise periood pikeneb automaatselt ning töötu selleks ise midagi tegema ei pea.

Praegu sõltub töötuskindlustushüvitise maksmise periood üksnes inimese töötuskindlustusstaažist, mistõttu ei pruugi see olla vastavuses samal ajal majanduses toimuvate muutustega. Ka Euroopa Komisjon soovitab riikidel muuta töötuskindlustushüvitisi majandustsüklile vastavaks.

Kava kohaselt peaks muudatus jõustuma 30. juuniks 2023.

Viimased uudised