Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

maavalitsused

Valitsus saatis neljapäeval riigikokku maavalitsuste reformi seaduseelnõu, mille kohaselt lõpetatakse 1. jaanuarist 2018 maavalitsuste tegevus ning nende ülesanded jagatakse omavalitsuste ja riigiasutuste vahel.

„Maavalitsuste roll on järjepidevalt vähenenud ning oleme kokku leppinud, et sulgeme need alates uuest aastast,” ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Reformi peamine eesmärk on muuta riigiasutuste ülesannete jaotus selgeks ja korrastatuks ning muuta riiklike ülesannete täitmine ühetaolisemaks.”

Eelnõu kohaselt jagatakse maavalitsuste ülesanded ministeeriumide valitsemisala asutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste vahel ning antakse omavalitsustele ühiselt täitmiseks.

Maavalitsuste tegevuse lõpetamine otsustati valitsuskabinetis 12. jaanuaril 2017 ning selle otsuse järgi lõpetatakse maavalitsuste tegevus 1. jaanuarist 2018.

Maavalitsuste ülesanded KOV tasandile
 • rahvastikutoimingud (maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused);
 • ühistranspordi korraldamine läbi ühistranspordikeskuste (kohalikud omavalitsused ühiselt);
 • maakonna arendustegevus: maakonna arengustrateegia koostamine, väliskoostöö, arendusprojektid jm (kohalikud omavalitsused ühiselt);
 • tervisedendus ja maakonna turvalisuse alase koostöö koordineerimine (kohalikud omavalitsused ühiselt);
 • kultuurivaldkonna ülesanded (kohalikud omavalitsused ühiselt);
 • alaealiste õigusrikkujatega seotud ülesanded (kohalikud omavalitsused);
 • saarevahi töö (kohalikud omavalitsused);
 • valimiste korraldamine (kohalikud omavalitsused);
 • asendushoolduse korraldamise lepingute sõlmimine (kohalikud omavalitsused).
Maavalitsuste ülesanded ministeeriumidele/ametitele
 • õppeasutuste järelevalve (Haridus- ja Teadusministeerium);
 • hariduskorralduslikud ülesanded (Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove);
 • sotsiaalvaldkonna tegevuslubade väljastamine, järelevalve, statistika kogumine (Sotsiaalkindlustusamet);
 • maareform, maatoimingud (Maa-amet);
 • noorsootöö analüüsid, programmid ja toetuste eraldamine (Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Noorsootöö keskus);
 • rahvastikutoimingute järelevalve ja eksamid (Siseministeerium);
 • raamatukogude järelevalve (Kultuuriministeerium);
 • valimiste korraldamine (Riigi valimisteenistus);
 • KOV haldusaktide järelevalve (Justiitsministeerium);
 • planeeringute koostamine ja KOV planeeringute järelevalve (Rahandusministeerium);
 • regionaalarengu programmide koordineerimine (Rahandusministeerium);
 • KOV juriidiline nõustamine (Rahandusministeerium);
 • KOV ühinemised, asutusüksuste piiride muutmised (Rahandusministeerium);
 • omandireformi ülesanded (Rahandusministeerium);
 • maa hüpoteegipidaja ülesanded (Rahandusministeerium);
 • karantiini kehtestamine (Veterinaar ja Toiduamet);
 • liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes (puutumust omav ministeerium või Keskkonnaministeerium).

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised