Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Loodusturism OÜ

Aasta alguses alustas tööd viie maakonna ettevõtjate, turismiorganisatsioonide ja EAS-i koostööna Lõuna-Eesti turismiklaster, mis tutvustab 12. jaanuaril toimuval veebiseminaril Lõuna-Eesti turismistrateegiat. 

Lõuna-Eesti turismiklastri loomise initsiatiiv tuli Lõuna-Eesti turismiettevõtjatelt, kes näevad vajadust suurema koostöö ja ühiste turundustegevuste järele. Klastri esimene rahastus- ja tegevusperiood on 2021-2023.

Lõuna-Eesti turismistrateegia on valminud Tartu, Jõgeva, Põlva, Võru ja Valga maakondade ühisprojektina, strateegiat aitas kokku panna Civitta meeskond. Protsessi olid kaasatud Lõuna-Eesti turismiettevõtjad, maakondlikud arendusorganisatsioonid ning turismivõrgustikud, strateegia koostamise raames viidi läbi ettevõtjate ootuste kaardistus ning toimusid aruteluseminarid. Strateegia  koostamise raames lepiti kokku ühine visioon ja arengusuunad Lõuna-Eesti turismi arendamiseks aastatel 2021-2025, mis on aluseks Lõuna-Eesti turismiklastri tegevusplaanide koostamisel. Samuti annab strateegia ülevaate hetkeolukorrast, peamistest sihtturgudest ja ühistest strateegilistest eesmärkidest turismivaldkonnas.

Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ – raames.

Strateegia tutvustusseminar toimub 12.01.2021 kell 10.00 veebiseminarina, seminari saab jälgida  ja strateegiaga tutvudahttps://visitsouthestonia.com/turismiklaster/

Kommentaarid

Viimased uudised