Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Sel nädalal lõppes kaitseväe küberväejuhatuse küberajateenijate esimene nooremallohvitseride kursus, mille läbinud ajateenijad hakkavad juhtima IT arendus- ja kasutajatoe meeskondi.

Küberrühma tulevased nooremallohvitserid õppisid kursuse käigus tundma erinevaid IT arendusprotsesse, tehnoloogiaid ja infosüsteeme. Samuti õpiti tagama erinevate IT teenuste tööd, taastamist ja varundamist ning kasutajate haldust.

„Küberrühma ajateenijad on vabatahtlikud ning varasemate IT teadmistega, mistõttu kursuse erialastes tundides saime keskenduda kaitseväes kasutatavate süsteemide protsesside erisustel võrreldes tsiviilmaailmas kasutatavatest ning toimevõime tagamisel pingeolukordades. Kursuse lõpuks oskavad nad tuvastada probleeme infosüsteemides ning formuleerida tegevused nende lahendamiseks,“ ütles kursuse ülem kapten Tarmo Aia.

Kursuslaste lõpurännak kulmineerus Humala harjutusväljal fiktiivse vastase juhtimispunkti tungimisega  ja serverist vajaliku info kätte saamisega. „Lõpurännakul said ajateenijad ainulaadse võimaluse proovile panna lisaks oma füüsilise võimele ka oma erialased IT teadmised taktikalistes stressitingimustes, millega nad said ka väga hästi hakkama,“ ütles kapten Aia.

2018. aasta 1. augustil tööd alustanud kaitseväe küberväejuhatus koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine. Ajateenistuse läbimine küberväejuhatuses võimaldab heade IT alaste teadmistega noorel jätkata erialast arengut ning panustada oma teadmistega riigikaitsesse.

Viimased uudised