Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele ligi 2 miljonit eurot, et soetada eesti keelest erineva emakeelega õpilastele vajalikke õppematerjale. Toetus jõuab kokku 11 470 lapse ja õpilaseni.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas märkis, et õppematerjalide soetamiseks mõeldud rahasüsti laiem eesmärk on toetada eestikeelsele õppele üleminekut. „Lasteaiad ja koolid saavad vastavalt oma vajadustele osta juurde õpikuid, töövihikuid ja ilukirjandust, aga ka e-õppe vahendeid ja juurdepääsu erinevatele digikeskkondadele,“ sõnas minister Tõnis Lukas. „Oleme ette valmistanud eestikeelesele õppele üleminekuks vajaliku seadusemuudatuse ning detailsema tegevus- ja rahastamiskava. Soovin ülemineku ettevalmistustega tempokalt edasi liikuda. Lõpuks teeme me selle nüüd ära! Terviklik eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja noortele paremad võimalused edasi õppimiseks ja meelepärase töö ja tegevuse leidmisel tulevikus, tagades kogu ühiskonna väärtusena ka eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks läbi aegade.“

Toetuse suurus lasteaialapse kohta on 75 eurot ja õpilase kohta 57 eurot. Toetuse kogusumma on 1 952 010 eurot ning see eraldatakse koolieelsete lasteasutuste ja koolide pidajatele, riigi hallatavatele üldhariduskoolidele ja kutsekeskharidusõpet pakkuvatele kutseõppeasutustele.

Eesti keele kui teise keele õppeks on loodud palju erineval tasemel õppematerjali, mis paikneb praegu üsna laiali. Eestikeelsele õppele ülemineku ettevalmistamise käigus olemasolevad metoodilised ja õppematerjalid kaardistatakse ja süstematiseeritakse ning tehakse õpetajatele kättesaadavaks nii e-Koolikotis kui ka õppekavaveebis. Plaanis on luua ka uusi õppematerjale, mis põhinevad kaasaegsetel teadmistel õppematerjalide ülesehitusest ja loogikast ning nendes tagatakse tasemele vastavus.

Selleks, et käivitada otsustava tähtsusega etapp eestikeelsele haridusele üleminekul, on 2023. aasta riigieelarves ette nähtud 41 miljonit eurot. Nelja  aasta jooksul täiendavate rahaliste vahendite vajadus eestikeelele haridusele üleminekuks kokku suurusjärgus 300 miljonit eurot.

Üleminek täielikult eestikeelsele õppele algab lasteaedades ning 1. ja 4. klassis 2024. aastal. Koalitsioonileppe järgi on eestikeelsele õppele üle mindud 2030. aastaks.

Eestikeelsele õppele ülemineku korduma kippuvad küsimused: www.hm.ee/üleminek

Viimased uudised