Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

eesti majandus

Eesti kaubaveoautod vedasid eelmisel aastal hinnanguliselt ligi 29 miljonit tonni kaupa, mis on 2 protsenti vähem kui 2017. aastal.

Keskmiselt veeti riigisisestel vedudel kaupa 73 km kaugusele ja rahvusvahelistel vedudel 774 km kaugusele. Eesti kaubaveoautode läbisõit ulatus hinnanguliselt ligi 420 miljoni kilomeetrini, edastab statistikablogi.

Uuringu andmetel moodustasid üle neljandiku veetud kaubast metallimaagid jm kaevandus- ja karjääritooted ning turvas, uraan ja toorium. Muud olulisemad kaubad olid põllumajandus-, jahindus- ja metsandustooted ning kala jm kalapüügisaadused.

Ligi kümnendiku veetud kaubast andsid nii puit ja puit- ning korktooted (v.a mööbel), sh õlest ja punumismaterjalist tooted, paberimass, paber ja pabertooted ning trükised ja salvestised kui ka toiduained, joogid ja tubakas.

Võrreldes 2017. aastaga vähenes kaubavedu nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt kokku enim puit- ja pabertoodete veo (langus 18 protsenti) ning koksi ja rafineeritud naftatoodete veo tõttu (langus 39 protsenti). Enim suurenes mittemetalliliste mineraaltoodete (kasv 67 protsenti) ja toiduainete vedu (kasv 30 protsenti).

Eesti kaubaveoautode veosekäive vähenes aastaga 7 protsenti ja ulatus hinnanguliselt 5,8 miljardi tonnkilomeetrini. Veosekäive tonnkilomeetrites (tkm) on suurem rahvusvahelistel vedudel, mis on seotud pikema vahemaaga. Eestis registreeritud kaubaveosõidukite veosekäive rahvusvahelistel vedudel annab maanteekaubaveo uuringu andmetel ligi kolmveerandi ja riigisisene vedu veerandi veosekäibest.

Kommentaarid

Viimased uudised