Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Terviseamet

Sarnaselt eelnevate nädalatega on enim haigestunuid noorema tööealise, sotsiaalselt aktiivse elanikkonna hulgas. Haigestumise kasv on seotud nii delta tüve kui ürituste läbiviimisega, uute juhtumite arv suurenes 70 protsendi võrra. Nakkuse levikust tulenevaid ohtusid saab iga inimene leevendada vaktsineerimisega.

Eelmise, 29. nädala jooksul lisandus 645 haigusjuhtu. Võrreldes eelneva nädalaga suurenes uute juhtude arv 72 protsendi võrra ning nakatamiskordaja R on kasvutrendis, mis on praegu üle-eestiliselt 1,4. „Nakatumise kasv on seotud nii Delta tüve domineerimisega kui ka ürituste läbiviimisega,“ ütles Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp. „Üritustest osavõtjad on reeglina erinevatest piirkondadest, mille tulemusel kandub haigus erinevatesse Eesti piirkondadesse,“ lisas ta.

Sepp rääkis, et kui kasv jätkub samas tempos, siis augusti lõpus, septembri alguses võib oodata juba ligi 2000 nakatunut päevas. „Ühtlasi on oodata haiglapatsientide kasvu, mis võib ilma lisameetmete rakendamiseta jõuda juba sügiseks taas sadadeni,“ ütles Sepp.

Sepa sõnul saab nakkuse levikust tingitud ohtusid ja tagajärgi leevendada piirangutega ja kiirelt vaktsineerimise hõlmatuse suurendamisega.

29. nädalal täheldati haigestumuse langust vaid Võrumaal 52 protsendi võrra. Haigestumus püsis stabiilsena Ida-Virumaal ja Järvamaal, muudes maakondades oli haigestumus kasvutrendis.

Võrreldes 28. nädalaga vähenesid nakatumised välismaal ning tööl. Suurenes nakatumine tutvusringkonnas, meelelahutusüritustel ja teadmata nakatumiste osakaal.

Sümptomaatilised haigusjuhud moodustasid 94,8 protsenti ja ilma sümptomiteta 5,2 protsdenti haigestunute üldarvust. Haigestumise tunneb üldiselt ära kehva enesetunde ja peavalu järgi. Nakatunud on praegu peamiselt nooremad tööealised ja sotsiaalselt aktiivsemad inimesed.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9 protsenti haigete üldarvust. 29. nädalal hospitaliseeriti 29 inimest (võrreldes 28. nädalaga vähenes 81,2 protsedndi võrra). 29. nädalal tuvastatud üle 60-aastastest haigestunutest vajas hospitaliseerimist 21,4 protsenti.

Surmaga on lõppenud 1271 haigusjuhtu ehk 0,96 protsenti COVID-19 juhtudest. 29. nädalal uusi surmajuhtumeid ei lisandunud.

Detailsem epidemioloogiline ülevaade on leitav siit:

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/COVID-19/ulevaade_26.07.2021.pdf

Viimased uudised