Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Liidu asutajaliikmed ja värskelt valitud viieliikmeline juhatus: Heleri Kängsepp, Inga Leelanss, Valdeko Kalamees, Mari Rüütli ja Maarja Lattik. Foto: erakogu

Pühapäeval, 14. aprillil toimus Võrus Kagu-Eesti Rahvatantsujuhtide Liidu asutamiskoosolek, kus osalesid kolme maakonna tantsujuhid ja sõlmiti uue liidu asutamisleping. Järgmine Liidu üldkoosolek toimub 31. märtsil Põlvamaal.

Põlvamaalt pärit tantsuõpetaja Heleri Kängsepa eestvedamisel kokku kutsutud liidu eesmärgiks on Kagu-Eesti kolme maakonna (Põlva-, Võru- ja Valgamaa) rahvatantsuharrastuse igakülgne arendamine ja säilitamine. Liidu moodustamise üheks ajendiks on piirkonnas toimuv populaarne Kagu-Eesti tantsupidu, mille on omal ajal ellu kutsunud ja kolm esimest pidu lavastanud Andre Laine.

2021. aastal toimuva neljanda Kagu-Eesti tantsupeo pealavastajaks on Heleri Kängsepp ning loodud tantsuliit saab tulevikus Kagu-Eesti tantsupeo korraldavaks
organisatsiooniks, andes võimaluse süvendatult keskenduda ühe suursündmuse korraldamisse ja vähendada koormust seni pidu korraldanud mittetulundusühingult Meie Stuudio.

Kagu-Eesti tantsujuhtide liidu (lühendatud KaTaLi) teisteks tegevussuundadeks on Kagu-Eesti tantsujuhtide erialaste koolituste ja seminaride korraldamine, rahvatantsujuhtide tunnustamine ja motiveerimine, trükiste ja õppematerjalide kirjastamine ja välja andmine ning mitmekülgne koostöö teiste piirkondlike ja üleriigiliste rahvakultuuriühendustega.

Ühe konkreetse projektina on juba käimas koostöös Rahvakultuuri Keskuse ja Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liiduga algaja tantsujuhi koolituse ette valmistamine käesoleva aasta sügiseks, mille eesmärgiks on koolitada välja uusi noori tantsujuhte ja lahendada seega pitsitavat rahvatantsuõpetajate defitsiidi probleemi.

Liidu ellukutsuja Heleri Kängsepa sõnul võiks Liidu üheks tegevuseks olla ka kolme maakonna rahvatantsuõpetajate omavahelise suhtluse parandamine ja tihedamate
kontaktide loomine rühmade vahel. „Huvitatud rahvatantsuõpetajate kontaktidest loodud nimekirja põhjal saaksid liidu liikmed kutsuda üksteist oma rühmale
külalistreeneriks, mis rikastaks tunde ja võimaldaks vajadusel leida kergemini oma tunnile asendusõpetajat“, kirjeldas Heleri ühte konkreetset kasu Liidu liikmeks olemisel.

Kagu-Eesti tantsujuhtide liidu ehk KaTaLi järgmine üldkoosolek toimub 31. mail Põlvamaal, kuhu oodatakse kõiki, kes soovivad astuda liidu liikmeteks ja saada loodud ühendusest rohkem teada.

Viimased uudised