Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rahvusvaheline Kliimanõukogu IPCC avaldab homme raporti, mille järgi ei piisa globaalse kliimamuutuse ärahoidmiseks fossiilsete kütusete kasutamise piiramisest, vaid tuleb hakata piirama biokütuste kasutamist ehk puiduga kütmist.

Kliimanõukogu hoiatab esimest korda biokütuste kasutamise eest, kuigi need olid mõeldud fossiilsete kütuste kasutamise korvamiseks. Energiapuidu kasvatamine hakkeks võtab ära põllumaad, vähendab looduse mitmekülgsust ja suurendab veepuudust. Kliimateadlased on jõudnud järeldusele, et biokütuse kasutamine ei aita kliimamuutust ära hoida. Palju tähtsam on kasutada energialiike, mis ei erita üldse heitgaase nagu tuul, päike ja vesi.

Muutus tähendab seda, et metsa ei saa enam kasutada energeetikas. Seni on mitmetes riikides olnud visioon puiduhakke laialdasem kasutamine, aga tulevikus seda enam teha ei saa.

Lõplik raport avaldatakse homme, aga lekkinud on mustand, millest võib selle sisu välja lugeda. IPCC istub praegu Genfis koos ja viimistleb raporti sisu.

Kliimanõukogu taotleb raportis liha söömise vähendamist, kasvatada tuleb rohkem erinevaid taimi, soid ja turbapinnast tuleb kaitsta, metsi tuleb juurde istutada ja bioenergia kasutamist piirata, vahendab Helsingin Sanomat.

Soomes suured tselluloositehaste investeerimisprojektid pannakse seoses kliimanõukogu raportiga tõenäoliselt praeguse valitsuse ametisoleku ajal seisma. Soome jaoks on oht, et kui projektid läbi lähevad, peab riik hakkama maksma kinni nende tehaste saaste trahve. See võib ulatuda miljarditesse eurodesse.

Kliimanõukogu juhib ühtlasi tähelepanu naiste ja põlisrahvaste olulisele rollile kliimaküsimuses. Põlisrahvaste poolt asustatud piirkondades on vähem metsa raiumist ja rikkalikum loodus kui äriliselt või avaliku sektori poolt majandatavates piirkondades.

Kliimanõukogu IPCC rõhutab, et eesmärgini jõudmiseks tuleb piirata sündimust, vähendada ülemaailmset ebavõrdsust, liha söömist ja toidu minemaviskamist, lõpetada loodusvarade raiskamine ja võtta kasutusele keskkonnasõbralikud tehnoloogiad.

Kui aga elanike arv jätkab kasvu, kasutatakse jätkuvalt fossiilseid kütuseid ja liha ning kasvab majanduslik ebavõrdsus, siis on tulevik sünge ja muredest tulvil.

Kommentaarid

Viimased uudised