Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kindralmajor Meelis Kiili. Foto: Raili Nõgu

Kaitsevägi arvas juuni lõpus pikaajalise eeskujuliku teenistuse järel reservi brigaadikindral Jaak Tarieni ja ülemveebel Siim Saliste, augustis on plaanitud reservi suunduma kindralmajor Meelis Kiili ja brigaadikindral Artur Tiganik.

„Ma tänan kindral Kiilit, Tiganikku ja Tarieni ning ülemveebel Salistet nende suure panuse eest Eesti riigikaitse arendamisel ja soovin neile eraelulises karjääris samasugust edukust kui kaitseväes,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „Tegu on väga võimekate ja eeskujuliku karjääriga teenistujatega ning ma usun, et nende kogemused ja tegevus jätkavad panustamist Eesti ühiskonda ka tulevikus.“

Kindralmajor Meelis Kiili alustas teenistust kaitseväes 1991. aastal kaitseliidu Lääne-Viru maleva staabiülemana. Ta on olnud Rahuoperatsioonide keskuse ja maaväe staabi ülem ning kaitseväe peastaabi ülema asetäitja. 1996. aastal osales ta ÜRO missioonil Liibanonis. Aastatel 2000-2003 teenis Kiili NATO Regionaalse väejuhatuse staabis Northwoodis, aastatel 2008 – 2010 oli ta Eesti kaitseatašee Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. 2010. aastast 2012. aastani teenis kindralmajor Kiili esimene eestlasena Balti kaitsekolledži ülema ametikohal ning aastatel 2012-2019 Kaitseliidu ülemana. 2019. aastast alates teenis kindral Kiili Eesti sõjalise esindajana NATO Euroopa vägede peakorteris. Kindralmajor Kiili on lõpetanud Balti Kaitsekolledži esimese lennu 2000. aastal, NATO Kaitsekolledži Roomas ja Ameerika Ühendriikide Maaväe sõjakolledži.

Brigaadikindral Artur Tiganik on teeninud Kalevi üksik-jalaväepataljonis alates rühmaülemast kuni pataljoniülemani, kaitsejõudude peastaabis staabiohvitserina, Scoutspataljoni ülemana, NATO operatsioonil Afganistanis ISAF-i peakorteris staabiohvitserina, Kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülema asetäitjana ning 1. jalaväebrigaadi ülemana. Alates 2009. aastast teenis brigaadikindral Tiganik maaväe staabiülemana ning alates 2012. aastast maaväe ülemana. Aastatel 2014-2016 teenis ta kaitseväe juhataja asetäitjana ning 2016-2019 Eesti sõjalise esindajana NATO Euroopa vägede peakorteris. 2019. aastast alates teenis brigaadikindral Tiganik NATO Brunssumi ühendväejuhatuse staabis. Brigaadikindral Artur Tiganik on lõpetanud Rjazani kõrgema õhudessantvägede kooli, Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse ning kaitsnud magistrikraadi Ameerika Ühendriikide sõjakolledžis.

Brigaadikindral Jaak Tarien alustas teenistust kaitseväes 1994. aastal. Ta on teeninud Leedus Baltneti regionaalse õhuseire koordinatsioonikeskuse Eesti meeskonna ülemana, regionaalse õhuseire koordinatsioonikeskuse aseülemana, õhuväe õhuseire divisjoni staabiülema ja ülemana ning staabiohvitserina NATO arendusväejuhatuse ülema juures. Aastatel 2008-2009 teenis brigaadikindral Tarien Eesti kaitseväe õhuväe staabi operatiiv-, planeerimis- ja väljaõppeosakonna ülemana, alates 2009. aastast õhuväe staabiülemana ning aastast 2012 õhuväe ülemana. 2018. aastast juhtis brigaadikindral Tarien NATO küberkaitsekoostöö keskust Tallinnas. Brigaadikindral Tarien on lõpetanud USA õhujõudude akadeemia, kaitsnud magistrikraadi USA õhujõudude staabikolledžis ning lõpetanud ka Balti kaitsekolledži kõrgema juhtimiskursuse.

Ülemveebel Siim Saliste alustas teenistust Eesti kaitseväes 1994. aastal. Karjääri vältel on Saliste teeninud rahuvalve üksikkompaniis, Balti pataljonis, rahuoperatsioonide keskuses, Scoutspataljonis, kaitseväe ühendatud õppeasutustes, maaväe staabis ja NATO maaväe komponendi staabis Heidelbergis. 2014. aasta maist teenis ülemveebel Saliste Eesti kaitseväe veebli ametikohal, kus tema vastutuseks oli kaitseväe allohvitseride ettevalmistus ja väljaõpe. 2019. aastast alates teenis ta NATO operatsioonide väejuhatuse veebli ametikohal NATO Euroopa vägede peakorteris. Oma teenistuse jooksul on ta läbinud mitmeid eriala- ja täiendkursusi ning lõpetanud 2007. aastal Ameerika Ühendriikide maaväe vanemallohvitseride akadeemia. Saliste on osalenud välisoperatsioonidel Kosovos, Bosnia-Hertsegoviinas ja Afganistanis.

Viimased uudised