Tel. 5897 3482‬
info@lounaeestlane.ee

Hetk tänaselt koosolekult. Esiplaanil Indrek Klampe (vasakul) ja Tarmo Piirmann.

Võru Kandles lõppes just tuline arutelu selle üle, kas anda kaitseväe Kuperjanovi pataljoni laienemisele Võru Taara linnaosas roheline tee või mitte.

Teatrimaja teise korruse saal sai rahvast pilgeni täis – kohal olid nii linnaosa elanikud, Kuperjanovi pataljoni ülem kui Võru linnajuhid eesotsas linnapea Anti Allase, abilinnapea Toomas Sarapuu ja volikogu esimehe Ülo Tulikuga. Tagumises reas istus veel ka Võru Vee juht Juri Gotmans.

Arutelu oli kokku kutsutud selleks, et püüda kardinaalselt erineval arvamusel olevaid pooli lepitada. Asi selles, et kaitsevägi tahaks Taara linnaossa laieneda ning selleks detailplaneeringut algatada, linnaosa elanikud on aga sellele maruliselt vastu olnud – kui just kaitsevägi vastutasuks laienemise eest miljonit ei maksa.

Tänagi ei olnud näha mingeid leppimise märke. Soliidses tumesinises ülikonnas, rukkilille rinnamärgiga Allas ning viksis helesinises pintsakus Sarapuu rääkisid küll taarakatele võimalusest minna kaitseväega kompromissile, kuid vihased hääled publiku seast laitsid selle mõtte kiiresti maha. See paistis sotsiaaldemokraatidest linnajuhtidele isegi meeldivat, sest pikalt nad enam rahvast ümber veenda ei üritanud. Teiste seas oli laienemise vastu ka Taara linnaosas elav ehitusettevõtja Indrek Klampe, kes on volikogu esimehe Ülo Tuliku tütre elukaaslane.

Kuperjanovi pataljoni ülem üritas küll rahvale selgitada, et mingit hirmsat paugutamist ei tule ning et oleks ikka vaja olla patriootlik, kuid taarakatele oli see kui hane selga vesi. „Mis saab meie kinnisvara väärtusest?” küsisid nad.

Ainsana astus kaitseväe kaitseks välja Võru volikogu liige Tarmo Piirmann (Isamaa), kellele hakkas seepeale tuliselt vastu vaidlema Indrek Klampe.  „Vähemasti üks mees toetab kaitseväge,” heitis Tulik selle üle nalja.

„Kas me kõik ei peaks Eesti inimestena kaitseväge toetama?” küsis Piirmann selle peale siira üllatusega.

Pärast seda enam pikka juttu ei olnud. Allas, Sarapuu ja Tulik rääkisid veel midagi umbmäärast läbirääkimiste jätkamise võimalusest, aga sellega oli koosolek ka läbi.

See, et Venemaa rünnaku korral võib Taara kinnisvarade väärtus olla ümmargune null, kui nad siis üldse enam olemas ongi, ja kaitsevägi on ainus, kes neid kaitsta suudab, ei tulnud pähe ilmselt ühelgi Taara patrioodil.

Küsimusi tekitas ka see, miks saadeti koosoleku kutse vaid linnaosa elanikele, volikogu liikmetele ja Kaitseministeeriumile. Isegi kohapealse Kuperjanovi pataljoni ülem kuulis sellest kokkusaamisest teiste inimeste käest. Võru linna kodulehel polnud arutelu kohta sõnagi.

Kuidagi kohatu oli kuulda mõne Taara linnaosa elaniku arvamust selle kohta, et kaitsevägi peaks üldse Võrust ära kolima, kuna linn pole kaitseväele sobiv koht. Arvati, et parkla laiendusest tekib suur õlireostus, mis rikub põhjavee, et kaitseväe „vanad rondid” ei vasta nõuetele ning saastavad keskkonda. Või et Taara linnaosa elanikele ei meeldi, et näevad liikumas kaitseväelasi ja kaitseväe sõidukeid.
Linnapea esitles Kaitseministeeriumi vastust linna ettepanekule ja 900 000 euro nõudele ja see oli, et Kaitseministeerium ei soostu linna ettepanekuga. Linnapea sõdis ise Kaitseministeeriumi ja kaitseväe tegevusele aktiivselt vastu, põhjendades seda linnakodanike huvide eest seismisega.
Linnapea tegevus tekitab küsitavusi, sest väga paljud linnaelanikud on kaitseväega seotud. Linnapea ja volikogu esimees aga avaldasid arvamust, et kui Taara linnaosa elanikud on Kuperjanovi pataljoni laienduse vastu, siis seda laiendust ei tule. Küll aga selgus, et Kaitseministeeriumi esindajad tulevad järgmisele linnavolikogu istungile kohale oma projekti esitlema.
IRJA TÄHISMAA
Kommentaarid

Viimased uudised