Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõttetele (VKE) keskendunud SEB Baltic Business Outlook (BBO) uuringu kohaselt on Valga-, Võru- ja Põlvamaa ettevõtete ootused käibekasvu osas võrreldes aastatagusega kahekordistunud. Ühtlasi on kolmandiku võrra langenud nende VKE-de hulk, kes pelgavad käibelangust.

„Mullu olid lõunaregiooni ettevõtted oma käibekasvude osas Eestis ühed pessimistlikumad ning vaid 8 protsenti vastanutest julges ennustada aastaks 2018 käibekasvu, mis ületaks 15 protsenti. Aasta tagasi võis pessimismi ühe põhjusena näha hirmu kasvava piirikaubanduse ees, kuid värske uuring näitab, et aastaks 2019 on Valga-, Võru- ja Põlvamaa väikeettevõtjate optimism taastunud. Võrreldes aastatagusega on kahekordistunud (16 protsenti) nende ettevõtete arv, kes ennustavad 2019. aastaks olulist käibekasvu,“ kommenteeris uuringu tulemusi Ainar Leppänen, SEB jaepanganduse valdkonna juht.

Veelgi märkimisväärsem on langustrend nende ettevõtete seas, kes pelgavad käibelangust – nimelt kui 2018. aastal kartis käibe kahanemist koguni 62 protsenti VKE-dest, siis tänavu on sellega arvestanud vaid 4 protsenti küsitlusele vastanutest. Uuringu kohaselt on kõige optimistlikumalt häälestatud piirkonna põllumajandus- ja ehitusettevõtted, kes ühtlasi plaanivad teiste sektoritega võrreldes enam teha investeeringuid, mis ületavad 50 tuhande euro piiri.

Samas paistab silma, et kaguregiooni VKE-d on keskmisest tagasihoidlikumad ekspordiplaanide tegemisel. Kui Eesti VKE-dest kavatseb olemasolevatel eksporditurgudel laieneda või uusi turge otsida keskmiselt 27 protsenti Eesti ettevõtetest, siis Valga-, Võru- ja Põlvamaal on vastav näitaja 19 protsenti. Ja kui rääkida ainult uutele turgudele laienemisest, siis on pilt veelgi nukram: Põlvamaa ettevõtetest otsib uusi eksporditurge aktiivselt 8 protsenti, Võrumaa ettevõtetest 4 protsenti ning Valga ettevõtetest alla 1 protsendi.

SEB panga BBO uuring näitas veel, et Valga-, Võru- ja Põlvamaa VKE-d on üsnagi stabiilsed tööandjad, näiteks koguni 91 protsenti Valgamaa ettevõtetest ei plaani oma töötajate arvu muuta. Põlvamaal VKE-de seas on seevastu kasvanud märkimisväärselt huvi välistööjõu värbamise vastu: möödunud aasta 4-lt protsendilt koguni 19-ele protsendile.

SEB viis 2018. aasta detsembris Baltikumis läbi VKE-de uuringu Ettevõtlusbaromeeter 2019 (Baltic Business Outlook e. BBO), mille raames kaardistati ettevõtete ootusi käesolevaks majandusaastaks. Uuringust võttis osa 2169 väikest ja keskmist ettevõtet, Valga- Võru- ja Põlvamaalt osales uuringus 154 ettevõtet.

Viimased uudised