Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Siseminister Mart Helme saatis täna kooskõlastusringile kaks määruse eelnõud, mille järgi oleks 2020. aastal sisserände piirarv 1314 ning kehtestatakse sellele nii ajaline kui ka sihipärane jaotus.

„Juba aastaid on elamislubade taotlemine sisserände piirarvu alusel toimunud õnne ja vilumuse najal – elamisloa saavad need, kes oskavad õigel hetkel kõige kiiremini nupule vajutada,“ sõnas siseminister Mart Helme. „Hetkel kooskõlastusringile saadetud määruse eelnõu eesmärk on jaotada järgmisel aastal elamislubade andmine viisil, mis arvestab eelkõige Eesti majanduse arengu, riigi ja ühiskonna vajadusega. Kuna töötamiseks antavad elamisload on jaotatud viie suurima tööjõupuudusega valdkonna vahel – tervishoid, haridus, info ja side, töötlev tööstus, veondus ja laondus –, võimaldab see Eestisse tuua justnimelt arste, õpetajaid, insenere ja muid spetsialiste, keda meil kõige rohkem vaja on.“

Minister tutvustas ka võimalust anda piirarvu arvestuses järgmine aasta välja tähtajalisi elamislubasid kaaluka riikliku huvi alusel. „Ühtlasi arvestab uus jaotus iga ministeeriumi ja riigi vajadustega – kaaluka riikliku huvi alusel saavad Eestisse elama asuda välismaalased, kes loovad suurt lisandväärtust. Valdkonna eest vastutava ministri toetuskirja alusel on võimalik anda elamisluba välismaalasele, kelle Eestisse elama asumine on seotud riikliku huviga – sinna alla võivad kuuluda näiteks nii vaimulikud, loomeinimesed kui ka lennundussektori spetsialistid.“ Praegu kehtib kaaluka riikliku huvi alusel elamisloa saanutele küll Eestis töötamise piirang, kuid seadusemuudatusega on kavas sellest loobuda.

Kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annuse sõnul võimaldab piirarvu ajaline jaotamine tagada selle õiglasema ja ühtlasema jaotamise kogu aasta jooksul. „Ajaline jaotus poolaasta kaupa tähendab, et esimesel poolaastal võib välja anda 657 elamisluba ning teisel poolaastal 657 elamisluba. Sellise meetmega saab arvestada majanduse arenguga ning juhtida rännet kõige tõhusamalt. Ajaline jaotus aitab vältida olukorda, kus sisserände piirarv täitub juba esimestel kuudel ja toob kaasa olukorra, kus ülejäänud aastal ei ole võimalik piirarvu arvestuse alusel elamislubasid rohkem välja anda.“

Kommentaarid

Viimased uudised