Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Iraagis teeniv Eesti kaitseväe üksus tähistas 24. juuni õhtul Erbili õhuväebaasis võidupüha ühes jaanipäevaga ning kolmandiku möödumist esimesest rotatsiooniperioodist operatsioonil Inherent Resolve.

Aprillis Iraaki välisoperatsioonile suundunud kaitseväe sihtüksusel „Stone”, mille koosseisu kuulub kompanii Estcoy-18 ja tagalaüksusena rahvuslik toetuselement, möödus võidupühal kolmandik ligi pooleaastasest rotatsiooniperioodist. Pingelisest teenistusgraafikust tulenevalt hilinemisega tähistatud riigipühal tehti kokkuvõte senisest teenistusest, tunnustati parimaid ning anti üle uued auastmetunnused kümnele Eesti sõdurile.

„Saan uhkusega öelda, et siiani on eestlastest räägitud kui professionaalsetest ja töökatest sõduritest – oleme näidanud Eesti kaitseväge ja Scoutspataljoni positiivses valguses ning selle eest olen tänulik nii Estcoy-18 juhtkonnale, rühmaülematele ja allohvitseridele, kui ka sõduritele,” ütles Iraagis Eesti kontingenti juhtiv rahvuslik esindaja kolonelleitnant Martin Abram rivistusele kogunenud üksusele.

Kolonelleitnant Abram lisas, et lisaks kiirele sisseelamisele on suudetud teenistuses ka väga häid tulemusi näidata. „Alates hetkest, mil meid kuuma Iraagi päikese all kujundlikult öeldes külma vette visati, tuli hakata kiiresti ujuma. Eranditult iga päev on olnud täis ülesandeid ja tõsist vastutust – oleme selle lühikese ajaga teostanud ligikaudu 100 isikukaitseülesannet, taganud püsivalt baasi julgeolekut oma üksustega postidel ning hoidnud pidevas valmisolekus kiirreageerimisüksust. Lisaks sellele oleme leidnud võimalusi ka oma üksuse väljaõppeks ja koostööharjutusteks liitlastega,” ütles kolonelleitnant Abram möödunud kahte kuud kokku võttes.

„Olles vahetanud välja hollandlased nendel ülesannetel, oleme esimese Eesti üksusena operatsioonil Inherent Resolve teed rajamas. Ma näen, et sõdurite entusiasm ja energia ei ole peale esimesi kuid kuhugi kadunud ning olen väga rahul üksuse senise tegevusega. Vaatamata lühikesele etteteatamisele ning piiratud väljaõppeajale leian, et oleme ülesannete kõrgusel ning saavutanud kõrge lahinguvalmiduse taseme. Üksuse tegevus on olnud professionaalne ning tundub, et meie tööga siin ollakse rahul. See ei tähenda loomulikult, et me ei pürgiks üksusena edasi paremuse suunas, väljaõpe ning areng jätkub igapäevaselt. Selles toetavad meid tugevalt operatsioonil osalevad liitlasüksused,” ütles Estcoy-18 ülem major Allar Olesk.

Major Oleski sõnul on lisaks oma üksusega täidetavatele ülesannetele tehtud Iraagis koostööd ka mitmete liitlastega, seda nii kümnete harjutuste ja väljaõppe raames kui ka operatsioonide käigus. Peamisteks partneriteks on olnud Ühendkuningriigi, aga ka Ungari ja Soome üksused. Samuti tehakse väga tihedat koostööd operatsiooni juhtriigi Ameerika Ühendriikide relvajõudude erinevate üksustega, alates kopteriüksustest kuni pioneeride ja meedikuteni.

Eesti kaitseväelaste ülesanneteks operatsioonil on baasikaitse- ning kiirreageerimisüksuse mehitamine ja võtmeisikute julgestamine baasiväliste tegevuste juures.

Ameerika Ühendriikide juhitud operatsiooni Inherent Resolve eesmärgiks on nõustada ja toetada kohalikke julgeolekujõudusid võitluses islamistliku rühmitusega Daesh, et luua tingimused edasiseks julgeolekualaseks koostööks. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.

Viimased uudised