Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kujutis: Twitter

Kas Eesti kliimaseadus peaks meile samuti tagama majanduskasvu, sellele seaduse algatajad kahjuks selget vastust ei anna. Ebatäpselt sõnastatud eesmärk muudab aga lahenduste üle peetava diskussiooni mõttetuks. Kliimaseaduse arutelusid ühendavaks jooneks on seega pigem Sex Pistolsi laulust „Anarchy in the UK” tuntud salmirida „Don’t know what I want, but I know how to get it” („Ma ei tea, mida ma tahan, aga ma tean, kuidas seda saada”), kirjutab ERR-i veebis Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann.

11. aprilliks oli juba tuhat Euroopa tööstusettevõtet ja organisatsiooni andnud toetusallkirja Antwerpeni deklaratsioonile, mis kutsub üles Euroopa Komisjoni ja liikmesriike algatama koheselt tööstuskokkulepe perioodiks 2024-2029 eesmärgiga luua eeldused rohepöörde läbiviimiseks ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime säilitamiseks. Eesti avalikus ruumis kajastust mitte leidnud deklaratsioon kutsub üles väga tõsiselt suhtuma Euroopa võimekusse arendada oma majandust ja täita võetud eesmärke. Euroopa on saanud aru, et õhinapõhiselt seatud visioonid on liikunud tegelikest võimalustest oluliselt kaugemale.

Viimased uudised