Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) XXXI Kirikukogu tänavuaastane kevadistungjärk toimub teisipäeval, 30. aprillil Jõgeva uues kirikus.

Lisaks peapiiskopi ülevaatele olukorrast kirikus ning tavapärastele kiriku töökorraldust puudutavatele päevakorrapunktidele on seekordse istungjärgu päevakorras ka mitu ajaloolise kaaluga küsimust.

Esiteks vajab otsustamist, kas taastada kiriku juhtimistasandina piiskopkonnad, mida Eesti luterlikus kirikus pole olnud Rootsi ajast saadik. Võimalus piiskopkondade moodustamiseks on ette nähtud kirikuseadustikus ja nüüd on kirikuvalitsus ehk konsistoorium teinud ettepaneku moodustada kokku neli piiskopkonda: Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ning Saare-Lääne piiskopkonnad ja Tallinna peapiiskopkond. Nõnda jagataks EELK piiskoplik teenimine ära peapiiskopi ning eelmisel nädalal pühitsetud piiskoppide vahel.

Kirikukogu ees on ka küsimus sellest, kuidas tuua kiriku juhtimise juurde rohkem noorema põlvkonna esindajaid. Konkreetse ettepanekuna on peapiiskop esitanud eelnõu valida ühena kahest uuest kirikuvalitsuse liikmest assessoriks Viljandi praostkonna ilmiksaadik Mattias Haamer, kes 26-aastasena oleks teadaolevalt noorim inimene selles ametis. Tema vastutusvaldkonnaks konsistooriumi liikmena saavad laste- ja noorsootööga seotud teemad. Teise kandidaadina on peapiiskop esitanud Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola, kes 43-aastasena aitab samuti kaasa kirikuvalitsuse liikmete keskmise vanuse alanemisele.

Praegu 169 kogudusega EELK Kirikukogule on esitatud ka eelnõu veel ühe koguduse asutamiseks ja kirikusse vastu võtmiseks. Nimelt on juba mitmeid aastaid käinud ettevalmistused luterliku koguduse rajamiseks Lasnamäele ning nüüdseks on toimunud juba ka ametlik asutamiskoosolek. Kui Kirikukogu Lasnamäe Püha Markuse koguduse asutamise ja EELK-sse vastuvõtmise heaks kiidab, on tegemist EELK 170. kogudusega, mis taastab kiriku sõjaeelse suuruse.

Kirikukogu kuulutab kava kohaselt välja ka uue valimiste perioodi EELK-s, mis algab koguduste nõukogude, juhatuste jt juhtorganite valimisega käesoleva aasta novembrist järgmise aasta märtsini ning tipneb Kirikukogu komisjonide, konsistooriumi valitavate assessorite ja kantsleri valimistega juba uue Kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 2025. aasta novembris.

Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ, mis valitakse neljaks aastaks ja selle kutsub kokku peapiiskop vähemalt kahel korral aastas. Seekordne istungjärk algab 30. aprillil kell 11 kõigile avatud jumalateenistusega Jõgeva kirikus (Turu 2a, Jõgeva).

Viimased uudised