Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna Pärnu kontserdimajas toimunud Aasta Õpetaja galal pälvis aasta klassijuhataja tiitli Valga Gümnaasiumi õpetaja Hille-Made Varul.

Hille-Made Varuli töö klassi juhtimisel on suurepärane näide sellest, kuidas ühendada kahte rahvusgruppi, liita erinevatest kogukondadest õpilasi ning panna nad ühise eesmärgi nimel pingutama. Hille-Made Varul on õpetaja, keda mäletatakse ka siis, kui kooli lõpetamisest on möödas mitukümmend aastat. Ta on hooliv, sõbralik, professionaalne, rahulik, eeskujulik ja motiveeriv.

Aasta suunajaks nimetati Saima Tell Keeni Põhikoolist. Saima on hooliv, siiras, uuendusmeelne ja koostöövalmis. Ta on toetanud noori eneseleidmisel ning tema pühendumus on aidanud noortel teha kaalutletuid valikuid. Märgates noore huvi mingi valdkonna vastu, on ta alati püüdnud leida võimaluse unistus teoks teha.

Aasta klassiõpetajaks nimetati Sirle Persidski Tartu Kivilinna Koolist. Ta on väga energiline, loov ja innovaatiline. Sirle juhitud koolipäevas on raske eristada, mis tunnis parasjagu oled, sest tegevused on omavahel põimitud – loodusõpetuses lauldakse, kehalises kasvatuses õpitakse muuhulgas eesti keelt või matemaatikat. Ta tekitab lastes huvi teemade vastu, räägib põnevalt ning julgustab õpilasi avaldama oma arvamust.

Aasta gümnaasiumiõpetaja on Aleksandr Kirpu Tartu Tamme Gümnaasiumist. Sel aastal oma kooli Õpetaja Lauriks valitud Aleksandr on uuenenud kooli keemiaõpetuse vahvalt käima lükanud. Aleksandr ei „õpeta õpikut“, ta korraldab keemia õppimiseks Kahoot-mängu, ägeda uurimise digiandmekogujaga või annab LearningApps testi sooritamise järel kasulikke vihjeid aine mõistmiseks. Paljudele saabub „raske keemia“ mõistmise heureka aga õppekäikudel.

Aasta kutseõppeasutuse õpetajaks tituleeriti Merille Hommik Tartu Kunstikoolist. Merille on karismaatiline õpetaja, kes otsib viise, kuidas disaini- ja kunstierialade õpet ühendada tervikliku maailmapildi tekitamise ja kultuurseks inimeseks kasvamisega. Merille on suutnud edukalt lõimida kunstiajaloo ja 3D modelleerimise, mis teeb õppijatele kunstiajaloo õppimise kordades huvitavamaks. Merille on õpilastega pidevas dialoogis. Tal oskab õppijaid innustada ja luua seoseid igapäevaelu ning kultuuri- ja kunstilooga.

Aasta õppejõud on Maido Merisalu Tartu Ülikoolist. Maido on inspireeriv noor õppejõud, kes tegeleb tudengite harimise kõrval ka teaduse populariseerimisega. Tema leivanumbriks on saanud õppeotstarbelised teadusvideod, mida kiidavad ja naudivad paljud kosmosehuvilised. Maido ja tema juhendatavad tudengid töötavad korrosioonikatse kallal, mida plaanitakse testida kosmoses ESTCube-2 satelliidil. Selline katse on maailmas ainulaadne ja esmakordne. Maido Merisalu on pälvinud üliõpilaste lugupidamise ja usalduse.

Aasta põhikooli aineõpetajaks kuulutati Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpetaja Lauri Vilibert, kelle suurimaks panuseks võib lugeda kooli tehnoloogiakeskuse rajamist ning robootika muutmist õppeasutuse visiitkaardiks. Lauri tekitab oma huvitavate ideedega õpilastes elevust, võimaldab neil avastada maailma ning kogeda eduelamust. Töö- ja tehnoloogiatundides läbitud teemad leiavad sageli praktilise väljundi – valmivad õpilaste endi leiutised, olgu tegu elektroonilise koeramaja või isetehtud elektrikitarriga.

Aasta lasteaiaõpetajaks tituleeriti Marika Moks Tallinna Rännaku Lasteaiast. Marika inspireerib, on hariduse hing ja kultuuri kandja. Ta usub, et muusika on iga inimese õigus ja kõik on omamoodi andekad. Kõik lapsed saavad olla eeslauljad, kunstnikud, heliloojad ja tantsijad. Marika on selge sõnakasutusega, lahke, rõõmsameelne ja tasakaalukas õpetaja.

Aasta õppeasutuse juht on Lii Jairus Tapa Lasteaiast Vikerkaar. Lii eestvedamisel liitus Tapa lasteaed Vikerkaar kahesuunalise keelekümbluse mudeli pilootprojektiga. See on uuenduslik ettevõtmine piirkonnas ja alushariduses üldse. Selles nähakse suurt abi ühtsema ja tolerantsema kogukonna loomiseks. Lii kannab edasi eesti keele ja rahvuskultuuri väärtusi teise emakeele ning kultuuritaustaga lastele, kolleegidele ja peredele.

Aasta hariduse sõbra tiitli sai Mart Noorma Tartu Ülikoolist. Mart on tuntud Eesti tudengisatelliidi programmi algataja ja juhendajana ning teadust populariseeriva telesaate „Rakett 69ˮ kohtunikuna. Ta räägib kirglikult vajadusest tuua haridusse rohkem probleemipõhist õpet. Mardil on suurepärane oskus suurelt mõelda, kuid seejuures suudab ta ka inimesi veenda, et kõik on võimalik.

Aasta haridusteo tiitli pälvinud Alvo Aabloo, Renee Puusepp, Martin Melioranski, Indrek Rebane ja Anu Piirisild on tehnoloogia ja disaini hackathon´ide “Garage48 Hardware & Arts” eestvedajad. Tartu Ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia on koos sihtasutusega Garage48 juba neli aastat edukalt korraldanud füüsiliste prototüüpide arendamisele suunatud hackathon’e. Igal aastal on 48 tundi vältaval üritusel arendatud prototüübiks paarkümmend ideed või lahendust igapäevastele probleemidele.

Aasta õppuriteks kuulutati Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilasfirma Festera liikmed Sandra Võsaste, Joonatan Oras, Kris-Robin Sirge ja Kevin Reisenbuk, kes võitsid Brüsselis Euroopa parima õpilasfirma tiitli. Aasta õppuriks nimetati ka Tartu Kutsehariduskeskuses õppinud ja restoraniteenindajate võistlusel suurepäraselt esinenud Tartu Ülikooli tudeng Liina Suur ning Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilasena rahvusvahelisel lingvistikaolümpiaadil Iirimaal hõbemedali võitnud Joonas Jürgen Kisel. Aasta juhendajaks nimetati Eda Peäske Tallinna Muusikakeskkoolist.

Aasta Õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks.

Lisainfo Aasta Õpetaja gala lehelt.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised