Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

setu vald

Valitsus on peaminister Jüri Ratase vedamisel lähedal setu rahvuslaste suure unistuse täitmisele, milleks on setu omavalitsuse moodustamine. Setu vald eristuks ülejäänud Eesti omavalitsustest ning seda võiks tinglikult nimetada ka „setu erikorraks”.

Esiteks oleks setu vald küllap ainus omavalitsus Eestis, mis rõhutatult jooniks alla seal elavate inimeste rahvusliku päritolu ning erinevuse muust Eestist.

Setud, vähemalt tõsiusklikumad neist, ei pea end eestlasteks, vaid eelkõige setodeks. On õiged setod, kellel on selja taga oma klann ning kelle perenimi on tingimata liitnimi, ning isehakanud setod. Viimaste hulka kuuluvad peaasjalikult sisserännanud, kelle elu on sellesse maanurka toonud ja kes ajapikku on sulandunud või vähemalt arvavad, et on sulandunud.

Kaardi peale vaadates poleks Värska, Mikitamäe, Meremäe valla ning Luhamaa nulga liitmisel üheks vallaks erilist õigustust. Eriti kui arvestada haldusreformi seaduse vaimu. Sellel nn setu soolikal puudub domineeriv keskus ja Luhamaa jääks setude enklaaviks, nagu venelastele kuuluv Kaliningrad Euroopas.

Kuigi Värska saaks setu valla administratiivseks keskuseks, poleks see ometi kogu valla tõmbekeskus. Värska majanduslik gravitatsioon on tublisti väiksem kui Võrul, kuhu Meremäe ja Luhamaa inimestel on jätkuvalt rohkem asja, kui Värskasse.

Setu vald, kui see kord kaardile joonistatakse, oleks pigem asi iseeneses, sümbol. Võibolla ka lunastus, et pärast Petseri maakonna kadumist ja setudele kuulunud alade jäämist Venemaale, saab neil Eestis olema omavalitsus – maksimum, mis praegustes oludes välja võtta andis.

Mis pole tegelikult sugugi paha plaan. Kahtlemata saab setude kultuur kõige paremini konserveeritud ja edasi arendatud omas omavalitsuses, mida valitsetakse omade poolt. Võrokestele, kes setusid pole just alati hea sõnaga meeles pidanud (ja ka vastupidi), pole kõik need kombed ja kulinad kahtlemata nii oluline teema, kui setudele endile.

Äriliselt peaks setu omavalitsus olema kohalikule turismile ja teenindusele parem võimalus eristuda ning kliente võita. Mida suurem on omapära, seda suurem on ka potentsiaal sellelt teenida.

Samuti ei maksa unustada, et setu klannidele, kes piiriäärseid valdu avalikult või poolavalikult valitsevad, on omavahel võimu jagamine midagi, mis tuleb palju valutumalt välja kui võimu ja raha jagamine võrokestega, eestlastega. Setomaa valdade liidu olemasolu on selle kinnituseks.

Vene tsaaririigis kehtis Eesti ja Läti aladel Balti erikord, mis andis baltisaksa aadlile suurema võimu ja vabaduse kohalike asjade otsustamisel kui see ülejäänud tsaaririigi kubermangudes kombeks oli. Midagi sellist saab mööndustega siis kehtima ka setu vallas.

Arved Breidaks

Viimased uudised