Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Projekti eestvedajad Mai Timmi (vasakul) ja Kristi Vals. Foto: Martin Mark

Sageli arvatakse, et muutuste juhtimine on vaid poliitikute ja ametnike pärusmaa. Vunki Mano! loometalgute eesmärgiks on näidata, et tõelised muutused kohalikus elus toimuvad koostöös omavalitsuse ja meie oma inimestega.

31. augustini saab esitada oma ideid ja nutikaid lahendusi elu parandamiseks Võru maakonnas. Loometalgutele idee esitamine ja meeskondade moodustamine toimub kodulehe vunkimano.ee vahendusel.

Näiteks on loometalgutel otsitud lahendusi kohaliku kultuuri ja traditsioonide säilitamiseks. Samas on varasemad algatused käsitlenud ka tervise ja jätkusuutliku keskkonna küsimusi. Ettevalmistav seminar näitas, et sel aastal on üks enim kõnetavatest teemadest noorte kaasamine ja noortele kohalikus elus osalemiseks sobivate platvormide väljatöötamine. Projektijuht Kristi Vals ütles, et noorte kaasatus on olnud pikalt teema, millega on tegeletud, ent toimiva lahenduse saab luua ainult siis kui arutellu lahenduste leidmiseks on kutsutud ka noored ise. „Loometalgutest sobivamat kohta selleks on raske leida,“ lisas Vals.

Nagu ikka, oodatakse osalema erinevaid osapooli, sh kohalikke omavalitsusi teemadega, mis edendaks mõnd omavalitsuse jaoks olulist teemat, mis vajab täna just selles piirkonnas kodanike ja teiste osapooltega avatud ning sisukat arutelu. Lisaks ideede võimestamisele pöörataksegi sel aastal erilist tähelepanu sellele, et ideede taga seisaksid initsiatiivse ja toetava jõuna ka kohalikud omavalitused ise.

Vunki Mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Loometalgute eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõikvõimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud.

Loometalgud kui arutelu platvormi muudab eriliseks see, et luuakse protsess, kus saavad kokku kodanike kogemus, ettevõtjate realistlikkus, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutus. Idee ümber koonduvad erineva taustaga inimesed: ettevõtjad, avaliku sektori esindajad, mittetulundussektori aktivistid ning tegusad ja aktiivsed inimesed igas vanuses. Osaleda saavad kõik, sest loometalgud on kaasalööjale tasuta.

Viimased uudised