Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Europol

Valminud 2018. aasta taimekaitsevahendite jääkide kontrolli aruandest selgus, et analüüsitud toit jäi suures osas normide piiresse ja ei ohusta inimeste tervist. Jääkide kogus ületas lubatud piirnormi 11 juhul, mis moodustas 3,4 protsenti toodetest.

Eelmisel aastal tavatoidust võetud 235 proovist ei leitud ühtegi taimekaitsevahendi jääki 101 proovist (43 protsenti) ja vähemalt ühte jääki 124 proovist (53 protsenti). Mahetoodete 87 proovist tuvastati toimeaine jääk ühel korral, mille puhul oli tegemist juhusliku saastumisega. Taimekaitsevahendite jääke sisaldanud proovidest olid 69 protsenti mitte-Eesti päritolu ja 30,3 protsenti Eesti päritolu tavatoit ning 0,7 protsenti Eesti päritolu mahetoit.

Kõige enam oli probleeme greibiga, millest neljal korral ületas toimeaine jääkide sisaldus lubatud piirnormi. Täiendavat mõõtemääramatust arvesse võttes tunnistati kaks greibipartiid nõuetele vastavaks. Euroopa kiirhoiatussüsteemile (RASFF) esitati 2018. aastal kokku neli ohuteadet, lisaks kahele greibipartiile puudutasid need granaatõuna- ja šampinjonipartiid.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul uuritakse taimekaitsevahendite jääkide sisaldust toidus igal aastal. Selleks võetakse proove puu- köögi- ja teraviljast ning imiku- ja väikelapsetoidust.

„Juhul, kui toidust leitakse mõne taimekaitsevahendi toimeainet rohkem, kui see piirnormiga lubatud on, siis ei kujuta see kindlasti automaatselt ohtu inimese tervisele. Seda põhjusel, et piirnormid on paika seatud väga suure varuga. Kui toode ei vasta nõuetele, eemaldatakse toidupartii turult ja algatatakse järelevalvemenetlus,“ selgitas Kalda.

Aruanne koondas kokku proovide analüüsitulemused, mis tehti Veterinaar- ja toiduameti toiduohutuse kontrolli raames ja Põllumajandusameti taimekaitsevahendite kasutamise järelevalve käigus. Kokku võeti 322 proovi, mis hõlmasid 73 protsendi ulatuses tava- ja 27 protsendi ulatuses mahetooteid.

Kuna taimekaitsevahendite jääke tuvastati kõige rohkem tsitruselistes, siis kontrollitakse antud tootegruppi käesoleval aastal rohkem.

Veterinaar- ja toiduamet võttis 2018. aastal toidust kokku 5000 proovi, uurides nii taimekaitsevahendite jääkide esinemist, erinevate  haigusetekitajate leidumist, raskemetallide sisaldust ning muid olulisi toiduohutuse näitajaid erinevate toiduliikide puhul.

Täiendavad andmed ja selgitused leiab aruandest, mis asub ameti kodulehel:https://vet.agri.ee/et/kontaktid/riiklikud-seireprogrammid/saasteained/saasteainete-uuringud-toidus.

Kaasaja põllumajanduse lahutamatuks osaks on taimekaitsevahendite kasutamine, mida tuleb teha nõuetele vastavalt, et ei ohustataks keskkonda ja inimeste tervist.

Viimased uudised